20. února 2020 od 17:00

Magická a poutní místaČervenokostelecka

Místo konání: Červený Kostelec

Naši předci byli velmi pověrčiví a jejich životy byly pevně svázány s církevními, ale také pohanskými symboly. Není proto divu, že věřili v tajemnou moc různých míst i symbolů, kterých se v našem okolí nacházelo v minulosti poměrně velké množství. Stačí zmínit Boušín, Malé Svatoňovice, nebo nepříliš vzdálené Vambeřice. Na této besedě si popovídáme o zázracích, které se k našemu okolí vztahují, stejně jako o místech, která byla uctívána a k nímž byly konány různé poutě. Akci pořádá Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec Místo konání: Multifunkční centrum, Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás