20. září 2020 od 14:30

POSVÍCENÍ VE LHOTĚ

Město Červený Kostelec prostřednictvím osadního výboru Lhota zve všechny občany Lhoty v neděli 20. 9. 2020 v 14:30 na Výroční slavnost posvěcení zdejší kaple sv. Josefa dělníka, neboli pouť, kde mše sv. bude následně doplněna krátkým posezením s občerstvením.

Zváni jsou i „mimolhotští“ za účelem obnovení tradic, lépe se navzájem poznat a pobavit se! Zakončení bude v restauraci Na Maltě, kde bude kulturní program. Sraz účastníků akce na křižovatce u lípy ve Lhotě v 14:30 (prodej vánočních stromků u p. Semeráka).


PROGRAM LHOTECKÉHO POSVÍCENÍ:
14:30 Shromáždění občanů u lípy
14:40 Průvod občanů s kapelou po hlavní silnici do lhotecké kaple
15:00 Mše svatá od 15 hodin do 16 hodin
16:00 Průvod od kaple s dechovkou na křižovatku u p. Špeldy
16:10 Krátké uvítání účastníků zástupci města Č. Kostelec. Občerstvení zdarma připravené dobrovolníky, posezení s dechovkou
16:30 Společný průvod s dechovkou do restaurace Na Maltě
17:00 zahájení kulturního programu
17:05 Přivítání gen. Petrem Pavlem
17:15 Krátká přednáška o historii Lhoty
17:30 Divadelní představení DS NA TAHU Anděl, čert a Kača
18:15 Volná zábava – poznej lépe svého souseda!!!
V průběhu celého kulturního programu lze využít služeb restaurace Na Maltě včetně posvícenské kachny.
Na příjemné posezení se těší osadní výbor Lhota

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás