17. září 2020 od 17:00

Vily na Náchodsku

Místo konání: Červený Kostelec

Termín vila byl používán už ve starověkém Římě pro letní sídlo. Římské vily byly obvykle bohatě zdobeny, měly rozlehlé zahrady s bazény a fontánami. V podobném duchu si stavěli vily i významní představitelé měst na Náchodsku. Mnohé jejich rezidence stojí dodnes a jsou tak němými pomníky zašlé slávy významných průmyslnických a měšťanských rodů, k nimž patřili Bartoňovi, Bondyovi, Čerychovi, Krausovi a mnozí další. Na této besedě budeme hovořit nejenom o domech, ale také o jejich majitelích a také stavitelích. Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik, autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací a článků. Beseda se koná v multifunkčním centru Knihovny Břetislava Kafky. Vstupné na akci je dobrovolné. Besedu pořádá Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec. Těšíme se na vaši návštěvu. Více informací naleznete na našich stránkách: (www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.