19. května 2022 od 17:00

Věc společná, aneb Rzeczpospolita. Neklidné dějiny východní Evropy

Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky
Přednáška PhDr. Jana Květiny, Ph.D. z Historického ústavu FF UHK o vzniku a vývoji Polsko-litevské unie a jejich konfliktech s rozpínající se ruskou říší v období 16. až 18. století. 

Dějiny východní Evropy jsou oblastí, jíž jsme doposud věnovali jen malou pozornost, což se projevuje nyní, kdy se snažíme hlouběji poznat příčiny války a napětí v tomto regionu. Touto přednáškou chceme onen dluh částečně odmazat.

Vstupné 40 Kč.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.