1. října 2022 - 23. října 2022

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín - říjen 2022

Místo konání: Červený Kostelec

Modlitba růžence v říjnu

  • v kapli na Mečově 16. 10. v 15:00
  • v kapli sv. Josefa ve Lhotě pravidelně každé úterý v 18:30 a v neděli ve 14:00.

Farní výlet na Libici a do Poděbrad za P.P. Kubantem

Termín: sobota 1. 10. 2022
Kdo by se chtěl připojit, v 10:00 začínáme mší v kostele na Libici, program na farním webu.

Žehnání maminkám, které očekávají narození miminka

Termín: neděle 2. 10. 2022

Duchovní obnova pro ženy naší farnosti

Termín: 7. 10. – 9. 10. 2022
V Rokoli s P. M. Sedloňem

Posvícení v H. Radechové

Termín: sobota 8. 10. 2022
Od 18:00 mše svatá.

Olešenské posvícení

Termín: pondělí 10. 10. 2022
Průvod s dechovkou z Olešnice do Č. Kostelce, kde v 10:00 v kostele sv. Jakuba bude mše svatá za živé a zemřelé osadníky Olešnice.

Misijní neděle (Výtěžek je poslán na misi)

Termín: neděle 23. 10. 2022
Tradiční prodej před kostelem v 8:00 a v 10:00.

Dušičkový týden

Mše v Č. Kostelci v 7:00 a v 18:00 ve farním kostele
Termín: úterý 1. 11. 2022

Mše sv. v 7:00 ve hřbitovní kapli, v 18:00 ve farním kostele
Termín: středa 2. 11. 2022

Bohoslužby pro děti s rytmickým doprovodem – každý čtvrtek od 16:30.

Výuka náboženství – rozpis bude uveden na farním webu a na nástěnce v kostele.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.