4. října 2016

Vítáme nové občánky

Dětský úsměv je jeden z nejkrásnějších úsměvů na světě…

Dětský úsměv je jeden z nejkrásnějších úsměvů na světě…

V sobotu 24. září byli za město Červený Kostelec pozváni k obřadu vítání občánků tito naši nejmenší:

Jiří Morávek Sebastian Kopecký
Viktorie Dufková Marie Laštovičková
Julie Kejzlarová Miroslav Hepnar
Ondřej Šimek Laura Hejzlarová
  Jan Kmoch

Dětem přejeme, aby prožily krásné dětství, a rodičům, aby se ze svých potomků radovali co nejdéle. Děkujeme, že se s námi dělíte o první radosti s vašimi dětmi.

Za SPOZ a matriku MěÚ Petra Krejsová, foto: Tomáš Kábrt

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás