10. ledna 2017

Seznamte se s osudy dalších dvou červenokosteleckých legionářů a čtyř letců

Červený Kostelec díky spolupráci s historičkou Pavlínou Švandovou pokračuje ve zveřejňování medailonků osob pocházejících z Červeného Kostelce, které se zapsaly do historie nejen našeho města, ale také do historie celého státu.

Kapitolu událostí r. 1942 jsme uzavřeli medailonkem Josefa Klikara. Další kapitolou, kterou jsme otevřeli medailonky Jana Řeháka a Josefa Kaválka, jsou československé legie.

Nyní tedy mezi významné osobnosti přibyli Hynek Luňák a Josef Šupich.

Zároveň byli mezi významnými osobnostmi zařazeni červenokostelečtí letci, padlí ve druhé polovině 20. století, a to Jaroslav Mach, Jindřich Weber a Štěpán Ansorge. K nim jsme umístili ještě Jiřího Drahovzala, který svůj let i život ukončil v lese u Maternice. Za jejich medailonky vděčíme p. Stanislavu Matějů a p. Milanu Sivaničovi.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás