8. června 2017

Nový kněz je z Červeného Kostelce

Do rodiny červenokosteleckých farářů (kluků kteří se narodili nebo žili v Červeném Kostelci před vysvěcením) přibyl Jan Pitřinec.

Dne 13.května královehradecký biskup Jan Vokál vysvětil pět mladých mužů ke kněžské službě, kteří po šestileté formaci v kněžském semináři a roční jáhenské službě řekli Bohu definitivní ANO. 

Jedním z nich je i kostelecký rodák Jan Pitřinec.

Jeho první bohoslužba za účasti veřejnosti (Primiční mše *) proběhla v neděli 21. května v kostele sv. Jakuba Většího ve 14.30 hodin. Této slavnosti se účastnilo tolik věřících, že někteří museli zůstat vně lodi kostela a obřad sledovat z laviček na připravené obrazovce.

Slavnostní požehnání novokněze proběhlo v 19 hodin a čas mezi tím byl vyplněn občerstvením a bohatým kulturním programem.

Redakce se připojuje ke gratulantům a přeje novoknězi, aby se mu na kněžské cestě vše dařilo.   

Jaroslav Kordina, Jiří Mach

Foto: Patrik Rosa 

 

* V Římskokatolické církvi ke kněžství patří také závazek celibátu. Čerstvě vysvěcený kněz se označuje jako novokněz, řidčeji novosvěcenec neboli neomysta a jeho první mše, která se zpravidla koná v místě, odkud pochází, se nazývá primice.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás