23. října 2017

Dlouholetým divadelním kostymérkám bylo poděkováno

V sobotu 21. října 2017 před premiérou hry „Bosé nohy v parku “ byli diváci svědky střídání na kostymérském trůnu místního DS NA TAHU.

Místostarosta Richard Bergmann, ředitel MKS Tomáš Šimek a předsedkyně DS NA TAHU Naďa Eflerová poděkovali za opravdu dlouholetou práci paní Marcele a Ole Labíkovým.
Čtyřicetpět  let se starali o kostymérnu, jejíž fundus  se za jejich působení rozrostl na více jak 800 kostýmů a oblékli 76 inscenací. Jen pro představu, pro operetu „Perly panny Serafínky“ připravily 70 kostýmů. Ze všech divadelních přehlídek si Ola a Marcela Labíkovy odnášely ceny za kostýmy.
Profesor Jan Císař prohlásil: „Na červenokosteleckém jevišti by měla být tabule na níž by se pravidelně ceny za kostýmy jenom dopisovaly, protože tam jsou pořád jen dvě stejná jména. Marcela a Ola Labíkovy.“ I to svědčí o kvalitě jejich práce, kterou dělaly s láskou, obětavostí a zadarmo.
Pavel Labík

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás