21. prosince 2017

Spolupráce turistů PTTK a KČT pokračuje

Měsíc září bývá již tradičně ve znamení výletu do Polska k našim přátelům z PTTK Zabkowice Slaskie.

V sobotu 9.září vyjel v ranních hodinách autobus červenokosteleckých turistů směr Zabkowický rynek, kde na nás čekala skupina polských přátel. Následovala kratší pětikilometrová

procházka ke knížecímu kameni. Po seznámení s historií tohoto památného místa setkání tří knížat,

jsme přejeli autobusem do Przerzeczyna Zdrój, kde jsme si prohlédli u místního kostela vzácné středověké náhrobní kameny a část lázní, které jsou bohužel v současné době mimo provoz. Dále jsme vystoupali náročným terénem na Ostrou goru. Zde jsme se odměnili krásnými výhledy a pak

sestoupili k Wojslawickému arboretu, odkud jsme přejeli autobusem do Niemcza – hlavního cíle

soboty.

Historické město Niemczi slavilo 1000 let od nové obrody a založení licea. Oslava, kterou

žilo celé město byla opravdu velkolepá. Vzhledem ke skutečnosti, že do historie města zasahovali hodně také Češi, tak byli na oslavy pozvány české skupiny a nám se dostalo pěkného uvítání

s krátkým setkáním se starostou města. Večer jsme přejeli do Zabkowic, kde jsme byli ubytováni

v klášteře, ve kterém jsme dostali výbornou večeři, u níž nás obsluhovali místní mniši. Po ubytování

v perfektně vybavených pokojích jsme šli na večerní komentovanou prohlídku krásně osvětleného města.

Ráno jsme opravdu bohatě posnídali a poděkovali našim hostitelům. Krátce po té jsme

se setkali se skupinami polských a německých turistů a vydali se společně na starobylou poutní cestu do Barda. Na jedenáctém kilometru mělo naše polsko-česko-německé setkání občerstvovací

stanici v Potworově, kde nás osobně přivítal starosta. Po pár dalších kilometrech společné cesty jsme došli do Barda. V místní bazilice jsmese zúčastnili bohoslužby a krásného koncertu v podání pěveckého sboru na počest našeho třínárodnostního setkání. Pak jsme se již jen rozloučili s našimi starými i novými přáteli a vydali se na cestu domů.

Všichni se již teď těšíme na další akce, které má náš klub turistů před sebou.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás