9. února 2018

Dva rozdílné světy se představují ve výstavní síni MěÚ

Ve čtvrtek 8. února byla slavnostní vernisáží zahájena výstava k připomenutí 180. výročí pobytu spisovatelky Boženy Němcové v Červeném Kostelci.

Na slavnostní vernisáži se asi padesátce přihlížejících představily děti z folklorního souboru Hadářek svým vystoupením. Na zahájení se přišla podívat i Božena Němcová s manželem. Scénka zahraná ochotníky z Olešnice měla přiblížit příjezd spisovatelky do Červeného Kostelce. Téma a obsah vystavených exponátů představila návštěvníkům ve stručnosti Dagmar Brázdová z Vlastivědného spolku Červený Kostelec, který je hlavním organizátorem výstavy. Na výstavě, která mapuje na písemných a obrazových dokumentech život spisovatelky Boženy Němcové a kněžny Kateřiny Zaháňské, jsou vystaveny i dobové šaty z 19. století.

Tuto netradiční a zajímavou výstavu si můžete prohlédnout ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec dopoledne 9–12 hodin a odpoledne 13–17 hodin až do 23. února, kdy bude výstava zakončena v 16.00 hodin slavnostní derniérou, která bude doplněna kulturním vystoupením a přehlídkou šatů z 19. století.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás