30. června 2018

Červený Kostelec se rozrostl o dvacet nových občánků

Poslední červnový den se v obřadní síni městského úřadu sešlo dvacet nově narozených dětí se svými rodiči a příbuznými na slavnostním vítání občánků. 
Přítomné rodiče i s ratolestmi a jejich příbuzné přivítala předsedkyně SPOZ Marcela Kollertová a všechny malé caparty přijala za nové občany města. Všem popřála šťastný, spokojený a bezstarostný život.
Slavnostní atmosféru zpříjemnily pásmem říkánek a písniček děti z mateřské školy Náchodská.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás