7. září 2018

Krasličářce Anně Rusové poděkovali v Domku Boženy Němcové

Krasličářce paní Anně Rusové přišli do Domku Boženy Němcové poděkovat a pogratulovat k životnímu jubileu její žáci, známí a vedení města.

Paní Anna Rusová se po celý aktivní život snažila udržet lidové tradice a umění při životě. Nejen v Červeném Kostelci, ale po celé republice i v zahrančí je známá jako krasličářka. Své umění nezištně a s láskou po několik generací předávala mladším, aby umění zbobení kraslic ještě po dlouhá léta neupadlo v zapomnění. Kromě zdobení kraslic se věnovala i poezii a lidovým krojům.

Ve čtvrtek 6. září se sešla se svými příznivci v Domku Boženy Němcové, kde ji k životnímu jubileu čekala řada gratulací, především od známých a svých žákyň, kterým po dlouhá léta předávala své zkušenosti. Pozadu s gratulací nezůstalo ani vedení města, které si jejího nadání a talentu k lidovým tradicím váží. 

Pozadu nezůstala ani Anna Rusová, která obdarovala Vlastivědný spolek z Červeného Kostelce Kyjovským lidovým krojem.

Zájemci, kteří obdivují umění paní Rusové mají možnost do 30. září navštívit Domek Boženy Němcové, kde je připravena výstava prací známé červenokostelecké krasličářky.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás