7. září 2018

Obrazy Karla Kratochvíla si je možné prohlédnout do konce září

Ve čtvrtek 6. září byla ve výstavní síni městského úřadu slavnostní vernisáží zahájena výstava obrazů bohdašínského rodáka Karla Kratochvíla.

Letos v dubnu uplynulo 20 let od úmrtí malíře, grafika i jevištního výtvarníka Karla Kratochvíla, který se narodil 4. října 1912 v nedalekém Bohdašíně u Červeného Kostelce. Svojí pílí a houževnatostí našemu kraji zanechal velice rozmanité a rozsáhlé dílo.

Výběrová retrospektivní výstava malíře a grafika Karla Kratochvíla se zaměřuje především na tvorbu 40. až 80. let s důrazem na práce z rodného kraje. Závěrem bych ráda upřímně poděkovala za zapůjčení obrazů z pozůstalosti, fotodokumentace a tištěných textů doktoru Jiřímu Němečkovi, díky němuž mohl vzniknout ucelenější pohled na Kratochvílovo dílo. Kouzlo obce Radvanic, kde se nachází i v opatrovnictví p. Němečka Kratochvílova chalupa, zosobňuje i velmi blízký vztah malíře nejen k lidové architektuře, ale i jejich geniu loci. Okolní chalupáři se inspirovali jeho přístupem a v duchu památkářských zásad realizovali opravu svých chalup. Na základě toho byla naprostá většina nemovitostí zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Poslední dny prožil Karel Kratochvíl v Hospici sv. Anežky České v Červeném Kostelci, kde také 25. dubna 1998 tiše zesnul. Jeho manželka Helena po roce 2000 odkázala část obrazů do sbírky města Červený Kostelec.

Výstava ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec potrvá od pátku 7. září do neděle 30. září 2018 a shlédnout ji můžete každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás