Základní škola Václava Hejny

Základní škola Václava Hejny

Základní informace

ZŠ Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Červený Kostelec. Škola hospodaří s příspěvky ze státního
rozpočtu (mzdy, pomůcky, DVPP, ) příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, neinvestice) a z dotací MŠMT a KÚ KHK. ZŠ je školou plně organizovanou s 1. a 2. stupněm a se školní družinou. Od první třídy a druhé je povinně zavedena výuka angličtiny v rozsahu jedna hodina týdně. Od třetího ročníku pak v rozsahu tři hodiny týdně. Od 7. ročníku je povinná výuka dalšího cizího jazyka. Většinou si žáci volí němčinu a ruštinu. Od sedmého ročníku výše si žáci mohou vybrat taktéž ze široké nabídky volitelných předmětů. Na obou stupních školy uplatňujeme projektovou výuku, kooperativní techniky a vedeme děti ke kritickému myšlení. Matematiku v 1. – 9. ročníku učíme podle metody prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. Kvalita vzdělávání je naší vysokou prioritou, stejnou důležitost však přikládáme příjemnému prostředí a přátelskému klimatu školy. Celková kapacita školy je 910.

Aktivity

Mimoškolní aktivity – 16 odborných kroužků, výuka Aj a Nj – spolupráce se školou ve Švýcarsku / výměnné pobyty žáků a stáže učitelů, doučovací skupiny dyslexie a logopedie a vyrovnávací třída, v průběhu školního roku se žáci zúčastňují řady soutěží se širokým zaměřením, zajištění plaveckého výcviku, zajištění lyžařského výcviku, protidrogový program.

Kontakt

Adresa: Komenského 540, 549 41, Červený Kostelec
Tel. 1. stupeň: 491 465 709
Tel. 2. stupeň: 491 465 813
Email: zsvhejny@zsvhejny.cz

Oficiální stránky

http://www.zsvhejny.cz

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ HORNÍ KOSTELEC

Kontakt

Adresa: Horní Kostelec 182, 549 41, Červený Kostelec 
Tel.: 491 465 730
Email: zsvhejny@zsvhejny.cz

Oficiální stránky
http://www.zs-horni.unas.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Objednávání stravy přes internet je na adrese http://jidelna.zsck.cz/webkredit

Školní jídelna má účet ve FIO bance v Náchodě. Číslo účtu ŠJ je 2800356872/2010, variabilní symbol – rodné číslo strávníka. Výjimečně je možné platit za obědy v hotovosti v kanceláři ŠJ u p. J. Majerové.

Jídelníček
Aktuální jídelníček naleznete na adrese http://jidelna.zsck.cz/webkredit/. I bez přihlášení zde můžete volit zobrazení jednoho dne, všech aktualizovaných dnů, případně omezit výběr datumově od–do.

Kontakt

Adresa: Komenského 540, 549 41, Červený Kostelec
Tel.:
491 463 324
Email:
jidelna@zsvhejny.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Adresa: Komenského 540, 549 41, Červený Kostelec
Tel. sokolovna:
731 987 594
Tel. 1. stupeň:
 491 465 709 
Tel. 2. stupeň: 
491 465 813

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.