1. března 2023 - 30. března 2023

Kouzelná cesta - nová výstava v podkroví knihovny

Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky
Na podzim 2022 byla knihovnické veřejnosti v rámci knihovnické dílny v Jičíně představena novinka v oblasti pomůcek pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Jedná se o nádherně ilustrovaný soubor 38 karet s názvem Kouzelná cesta. Jejich myšlenkovou autorkou je paní Petra Bubeníčková, která vede Katedru českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Autory výtvarné stránky jsou výtvarník Oldřich Jelen a jeho dcera, ilustrátorka Františka Jelenová. V Červeném Kostelci budete mít možnost seznámit se s originály tohoto mimořádného souboru a zároveň, pokud budete mít zájem, i zakoupit soubor vyprávěcích karet ve formátu A5.
Knihovnice našeho dětského oddělení už při svých lekcích v knihovně i ve škole tyto karty používají. Pomáhají dětem lépe tvořit příběhy. Jsou zde zastoupeny archetypální postavy – mužské i ženské, zvířata, prostředí, role (prvky, které podporují dějový zvrat) a kouzelné předměty. Možností práce s kartami je bezpočet. Proto je k souboru přidán i metodický návod, tedy jakási pravidla hry. Počítá se dokonce i s rubovou stranou karet. Soubor lze využít například pro aktivizaci komunikace ve třídě či jiném kolektivu. Zaujatě o tom vypráví jeho myšlenková autorka, dr. Bubeníčková a my doufáme, že budeme našim návštěvníkům moci nabídnout i její přednášku.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.