4. prosince 2023 od 16:00

Mikulášská nadílka na Háčku

Místo konání: Háčko, Červený Kostelec
Malé děti navštíví v Háčku Mikuláš s čertem a andělem.

Prosíme rodiče, abyste přihlásili počet dětí na recepci Háčka do pátku 1. prosince. Také prosíme, abyste k připraveným balíčkům s nadílkou připnuli viditelně i cedulku se jménem dítěte a nejlépe i se stručným zhodnocením chování dětí. Takto označené balíčky prosím přineste na recepci Háčka nejpozději do pátku 1. prosince do 12:00. Přihlášky přijímá recepce Háčka (491 610 310; recep.hacko@hospic.cz) během otevírací doby do pátku 1. prosince.

Počet míst je omezený. Vstupné je 100 Kč/dítě.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.