20. května 2024 od 16:00

Tři perly na Dunaji - promítání z cest

Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky
Zdeněk Nývlt a promítání jeho fotografií z cest s komentářem.

Evropský veletok řeky Dunaje protéká na své pouti do Černého moře, čtyřmi hlavními městy - Rakouska, Slovenska, Maďarska a Srbska. Jistě by nemělo ujít pozornosti, že první tři z nich lze letmo zhlédnout zájezdem během pouhých tří dnů. Pojí je historická sounáležitost někdejšího uspořádání Rakousko-Uherska a i díky tomu se staly jedněmi z perel toku Dunaje, zachycenými objektivem kamery v tomto filmu.

Vstupné 50 Kč

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.