18. října 2018

Byl odeslán už třicátý třetí kontejner se zdravotnickým materiálem pro malomocné v Indii

9. října 2018 byla odeslána z Náchoda pomoc pro nejchudší v Indii.

Brněnská Nadace sv. Františka z Assisi odeslala 33. velkoobjemový kontejner se zdravotnickým materiálem pro potřebné v Indii.  Nadace byla založena v Brně roku 1993. Od té doby odeslala do Indie více než 348 tun zboží (zejména zdravotnického materiálu) v hodnotě téměř 96 milionů korun.

Velký nákladní kontejner naplnili ve firmě BATIST Medical, a.s. v Červeném Kostelci pracovníci Nadace spolu s dobrovolníky zdravotnickým materiálem v hodnotě 2 818 055 Kč. Byl to obvazový materiál, vata, chirurgické rukavice, injekční jehly a stříkačky, infuzní soupravy, nitrožilní kanyly, 1500 kg hroznového cukru Glukopur, několik desítek párů podpažních berlí, 60 invalidních mechanických vozíků, 16 chodítek aj. o hmotnosti přibližně 9,9 tuny. Po proclení a zapečetění byl kontejner z náchodské celnice dopraven do Hamburku. Tam byl naloděn 14. 10. na loď ,NYK OLYMPUS‘ japonské společnosti ONE - Ocean Network Express. Přeložen bude v transitportu v Singapuru. Předpokládané připlutí lodi do Kalkaty je 24. 11. Sestry Misionářky lásky využijí zdravotnický materiál ve svých domovech a centrech, v nichž pečují o malomocné pacienty.

 Peníze na nákup zdravotnického materiálu získala Nadace od firem i dobrodinců. Podpažní berle a chodítka darovali Diecézní Charita Brno-služby, sestry boromejky, olomoucká Fakultní nemocnice, Betanie - křesťanská pomoc, z.ú., Nemocnice Bubeneč,  Waldorfská škola v Olomouci  a další dárci, za což jim velmi děkujeme.  Velký dík patří dárcům a dobrodincům, kteří vytrvale podporují svými příspěvky a dary indické nejubožejší, stejně jako novým, kteří se do pomoci právě zapojili. Protože jsme nakupovali od osvědčených výrobců, výraznou měrou jsme ušetřili na pořizovacích nákladech, za což všem dodavatelům velmi děkujeme.

 ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ BATISTU Medical, a.s.

Ze srdce děkujeme zaměstnancům firmy BATIST Medical a.s. za dlouholetou spolupráci a mimořádnou pomoc při přípravě a odeslání tohoto kontejneru, zvláště za bezplatný svoz zásilek z Prahy, poskytnutí skladových prostor, dar sterilních i nesterilních kompresů, pomoc při samotné nakládce, a to vše poskytované s velkým osobním nasazením a vstřícností. Vaší pomoci si velmi vážíme.    

Za Nadaci sv. Františka z Assisi Eva Štěpančíková

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás