5. října 2018

Ocenění pro osobní asistentky Společných cest z. s.

V osmém ročníku Ceny sociálních služeb, kterou uděluje Krajský úřad v Hradci Králové, byla oceněna kvalita práce terénní sociální služby osobní asistence působící na Náchodsku.

Tuto službu zajišťuje zapsaný spolek Společné cesty – z. s., jehož asistentky vyjíždějí do okruhu 15 km od Náchoda denně nepřetržitě po celý rok od 6. do 21. hodiny za lidmi, kteří pomoc potřebují. S jejich péčí mohou počítat i lidé v zapadlých vesničkách, kteří k žádné jiné službě přístup nemají. Asistentky je obětavě navštěvují, jsou jim  k dispozici i při mimořádných událostech, při kterých potřebují pomoci. Mají nadstandardní přístup ke své práci, zejména jejich vztahy s uživateli služeb, které jsou na bázi respektu k individualitě každého uživatele. Důsledné dodržování zásad, které si k práci stanovily, vede ke spokojenosti nejen uživatelů, ale i jejich rodinných příslušníků.  Při poskytování služby se snaží o vytvoření přátelské atmosféry, která přispívá k dobrému životnímu pocitu uživatelů, byť by to byla  jen maličkost jako je neopomenutí narozenin či svátků každého z uživatelů nebo přinášení  zajímavostí a podnětů k zájmům a koníčkům jednotlivých uživatelů. Tyto drobnosti však dokládají celkový zájem asistentek o každého uživatele jako člověka.

Takový přístup zaslouží ocenění zejména v dnešní době, kdy je možno vybrat si zaměstnání mnohem lehčí než je služba starým a nemocným lidem. Přesto tyto mladé ženy denně nastupují do svých automobilů a vyjíždějí za každého počasí k těm, kteří na ně už netrpělivě čekají. Slova chvály od uživatelů jsou pro ně tou největší odměnou, ovšem je také velmi potřebné, aby společnost ocenila tuto každodenní mravenčí práci pro občany. Je důležité, aby tyto velmi mladé ženy věděly, že si jejich práce společnost váží. Jsme rádi, že se s Vámi můžeme o radost ze získaného ocenění podělit, protože s oceněnými asistentkami Michaelou Hamzovou, Nikolou Hájkovou, Petrou Lemfledovou, Michaelou Popovou a Petrou Ševcovou máte své dobré zkušenosti i u Vás.

 Bc. et Bc. Irena Svozilová, Bc. Tomáš Magnusek, vedení služby Společné cesty z.s., Náchod

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás