10. ledna 2019

Stříbrná neděle přilákala stovky návštěvníků

Na stříbrnou neděli 16. prosince byl pro návštěvníky připraven bohatý program.

Na městské tržnici u autobusového nádraží byla připravena široká nabídka vánočního zboží a hlavně pestrý kulturní program. Nechybělo ani bohaté občerstvení a tradiční punč a svařené víno. Velkým lákadlem byla výstava modelů vláčků ve výstavní síni MěÚ.

Program byl spolufinancována z prostředku EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás