4. srpna 2019

Krajinská výstava Červený Kostelec 1899-2019 byla zahájena

Slavnostní vernisáží s hymnou Rakousko-Uherska, tehdejší českou posvátnou písní Hej Slované a scénkou "Pan starosta Theodor Keyzlar otevírá výstavu", provedenou autorem výstavy Richardem Švandou a jím komentovanou prohlídkou, byla ve čtvrtek 1. srpna v Městské výstavní síni na náměstí v Červeném Kostelci zahájena výstava ke 120. výročí Krajinské výstavy Červený Kostelec 1899.

Výstava bude otevřena do konce srpna denně mimo pondělí 9 - 12 a 13 - 16 hodin, součástí je tradiční bohatý doprovodný program: 5. a 24. 8. v 17. hodin komentované prohlídky, 16. 8. v 16 a v 17 hodin hraná prohlídka s názvem Komise hodnotí výstavní stánky. Součástí výstavy je i soutěž o ceny. Navštivte výstavu, pozorně sledujte její obsah a řešení určitě jednoduše najdete odpovědi. Soutěž probíhá od 1. do 16. srpna 2019. Odpovědi odevzdejte obsluze výstavy, nebo zašlete na adresu: Cestovní a informační centrum Červený Kostelec, Havlíčkova 654, 549 41 Červený Kostelec (rozhodné je datum doručení do 16. srpna 2019). Správné odpovědi budou dány do slosování o hodnotné ceny. Slosování proběhne v sobotu 17. srpna 2019. Výherci budou při vyplnění adresy a telefonu o výhře kontaktováni. Pro sběratele a zájemce je připravena v prodeji pamětní pohlednice vydaná u příležitosti 120 let od výstavy (1899-2019).
 Proč právě výstava s touto neobvyklou tematikou? "Letos uplyne již 120 let od chvíle, kdy se v Červeném Kostelci konala na svoji dobu poměrně rozsáhlá výstava. Přípravy vypukly již ke konci roku 1898. Po založení realizačního výboru, jehož předsedou byl jmenován průmyslník a starosta města Theodor Keyzlar, sezvali vystavovatelé ze všech koutů Čech a Moravy, včetně Prahy, Brna a dalších významných měst. Vystavovatelů se nakonec sešlo okolo 530. Návštěvníci měli možnost zhlédnout expozice jak velkých textilek, tak malých barvíren, či dřevo a kovozpracovatelských společností. Výčet všech byl však mnohem větší a výstava tak představila téměř všechna odvětví průmyslu a obchodu. Výstavní stánky se nacházely v prostoru mezi dnešními školami, sokolovnou a hřbitovem, tedy i v místě konání mezinárodního folklorního festivalu. Podle hodnocení tehdejších novinářů se jednalo o jeden z nejzdařilejších projektů tohoto typu ve východních Čechách vůbec. Návštěvnost překonala veškerá očekávání a Červený Kostelec se tak na chvíli stal v pravém slova smyslu "hlavním městem" východních Čech. A právě tuto důležitou událost si připomínáme touto výstavou," upřesnil předseda pořádajícího vlastivědného spolku Roman Kejzlar. 

Text a foto Oldřich Nermuť

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás