7. listopadu 2019

34. kontejner se zdravotnickým materiálem je na cestě do Indie

24. října byl z Červeného Kostelce odeslán již 34. kontejner se zdravotnickým materiálem na pomoc malomocným a nejchudším obyvatelům Indie.

"Kontejner jsme naložili v ČERVENÉM KOSTELCI v prostorách firmy Batist Medical ve čtvrtek 24. října. Kontejner byl po proclení na náchodské celnici přepraven do přístavu v Hamburku a 31. října  naloděn na kontejnerovou loď ,MOL TRADITION‘ japonské společnosti ONE. Přeložen bude v transitportu v Singapuru. Předpokládané připlutí lodi s kontejnerem do Kalkaty je 12. prosince," upřesnila Eva Štěpančiková z Nadace sv. Františka z Assisi.

Brněnská Nadace sv. Františka z Assisi odeslala 34. kontejner se zdravotnickým materiálem pro potřebné v Indii. Díky příspěvkům dárců i pracovníků Nadace a obětavosti spolupracovníků se jí daří pomáhat mnoha lidem trpícím nemocemi a vyloučeným z vlastní společnosti, odkázaným na pomoc druhých.

Nadace byla založena v Brně roku 1993. Od té doby odeslala do Indie více než 368 tun zboží (zejména zdravotnického materiálu) v hodnotě 101 milionů korun.

O náklad se v Indii starají řeholní sestry a bratři Matky Terezy z kongregace Misionářky lásky a využívají jej ve 44 domovech a centrech převážně při péči o malomocné pacienty. Po obdržení zásilky sestry vždy podrobně informují Nadaci, jak zdravotnický materiál využily. Letos v létě navštívila opět domovy Misionářek lásky v Indii členka dozorčí rady Nadace Petra. Zdravotnický materiál, který jim posíláme, si sestry chválí a jsou za něj velmi vděčné.

Velký nákladní kontejner naplnili pracovníci Nadace spolu s dobrovolníky dopoledne 24. října zdravotnickým materiálem (obvazy, gáza, pružná obinadla, vata, chirurgické rukavice, injekční jehly a stříkačky, infuzní soupravy, nitrožilní kanyly, 1500 kg hroznového cukru, 189 párů podpažních berlí, 60 invalidních mechanických vozíků, 21 chodítek aj.) o objemu 67 m3 a hmotnosti cca 8,8 tuny.

Letošní kontejner obsahuje zdravotnický materiál v hodnotě 2 293 913 Kč. Peníze na nákup těchto potřeb získala Nadace od firem i dobrodinců. Chodítka a část invalidních vozíků a podpažních berlí darovali Charita Brno, olomoucká Fakultní nemocnice, LDN Rybitví a drobní dárci, za což jim velmi děkujeme.  

 Velký dík patří dárcům a dobrodincům, kteří vytrvale podporují svými příspěvky a dary tyto indické nejubožejší, stejně jako novým, kteří se do pomoci právě zapojili. Protože jsme nakupovali od osvědčených výrobců, výraznou měrou jsme ušetřili na pořizovacích nákladech, za což všem dodavatelům srdečně děkujeme. Velmi děkujeme zaměstnancům firmy Batist Medical a.s. za mimořádnou pomoc při přípravě a odeslání tohoto kontejneru.

 V roce 1948 založila v indické Kalkatě Matka Tereza kongregaci Misionářek lásky. Tyto sestry a bratři se zaměřují na ty, kterým nikdo nepomáhá a kteří jsou ve společnosti nejvíce ohroženi. Ve svých centrech ubytovávají a ošetřují nejpotřebnější lidi. Jsou to především: malomocní, opuštění umírající v prachu na ulici, kojenci odložení po porodu na smetiště, starci a stařenky bez prostředků, duševně nemocní, fyzicky i  mentálně postižení.

 

Ukázka práce Misionářek lásky:

Matka Tereza před kalkatskou nemocnicí Campbell Hospital spatřila něco, co vypadalo jako shluk krys, ležících na chodníku. Když se ona a sestra, která ji doprovázela, přiblížily, našly ženu středního věku téměř v bezvědomí. Polovina jejího obličeje byla sežrána od krys a mravenců. Zvedly ji a odnesly do nemocnice. Nemocnice ji odmítla přijmout s vysvětlením, že nemají volné lůžko. Když se Matka Tereza zeptala, kam by mohla umírající ženu odnést, pracovníci nemocnice jí navrhli, ať ji vrátí tam, kde ji našla. Téměř zoufalá, Matka Tereza odmítla ustoupit. „Nakonec, protože jsem vytrvala, ji přijali,“ řekla. Ženu dali na matraci na podlahu. Zemřela o několik hodin později. „Tehdy jsem se rozhodla, že najdu nějaké místo pro umírající a  sama se  o ně budu starat,“ řekla Matka Tereza.

Další informace najdete na webových stránkách Nadace sv. Františka z Assisi: http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/index2.php

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás