20. září 2020

Posvícení ve Lhotě se vyvedlo

Obnovená tradice pořádání posvícení ve velkém se ve Lhotě vyvedla. Akci pořádal osadní výbor ze Lhoty za přispění města Červený Kostelec.

Sraz účastníků posvícení, kteří se dostavili v hojném počtu, byl po poledni na křižovatce u lípy ve Lhotě, odkud vyšel průvod občanů s kapelou po hlavní silnici do lhotecké kaple, kde se konala výroční slavnost posvěcení zdejší kaple sv. Josefa dělníka, neboli pouť. Po odsloužení mše sv. se průvod vydal na náves, kde přítomné přivítal za osadní výbor Richard Bergmann a za město Červený Kostelec je pozdravil starosta Rostislav Petrák. Za doprovodu hudby městského dechového orchestru se bylo možné občerstvit připraveným jídlem a pitím. Po oddechu průvod pokračoval do restaurace Na Maltě, kde byl připraven kulturní program. Přítomné zde uvítal generál Petr Pavel a přiblížena byla i historie Lhoty u Červeného Kostelce. Dále pokračovala volná zábava a nechyběla ani posvícenská kachna.

Lhotecké posvícení se vyvedlo a ke všemu přispělo i krásné slunečné počasí, které si účastníci pochvalovali.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás