6. září 2020

V Červeném Kostelci bylo přivítáno jedenáct nových občánků

V sobotu dopoledne bylo v obřadní síni MěÚ přivítáno jedenáct novorozenců.

Po delší odmlce způsobené epidemiologickou situací bylo wslvnostně uvedeno do života a přijato za občánky města jedenáct novorozenců, kteří se narodili v první polovině letošního roku.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás