8. prosince 2022

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Oblastní charita Červený Kostelec bude na začátku roku 2023 pořádat další ročník Tříkrálové sbírky. Nezmění-li se na začátku ledna situace, proběhne sbírka tradičním způsobem a můžete se tak těšit na skupinky koledníků, které budou procházet Červeným Kostelcem a okolím a navštěvovat domácnosti s žádostí o příspěvek a přáním do nového roku.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Chtěli bychom vám moc poděkovat za to, že této akci zachováváte každý rok přízeň. Oblastní charita Červený Kostelec využívá příspěvků získaných ze sbírky na podporu činnosti svých středisek, která poskytují zdravotní a sociální služby. Za vybrané peníze nakupujeme potřebné vybavení, využíváme je na dofinancování většího projektu či na provozní náklady. V roce 2022 byla v rámci oprav a údržby Hospice sbírka částečně použita například pro rozšíření a revitalizaci parkovacích míst. Dále byl pořízen invalidní vozík pro službu denního stacionáře a další vybavení Charitní pečovatelské služby Červený Kostelec.

Tříkrálová sbírka v roce 2023 se bude konat od 1. 1. do 15. 1. Skupinky koledníků vás navštíví v sobotu 7. ledna 2023. Akci připravujeme a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách www.charitack.cz.

Dovolujeme si vás již nyní touto cestou požádat o spolupráci při hledání koledníků a vedoucích skupinek. Pomoc nových koledníků rádi uvítáme a zároveň děkujeme všem, kteří pomáhají s udržením tradice Tříkrálové sbírky.

Kontakty pro přihlášení koledníků nebo vedoucích kolednických skupinek jsou: kordina@hospic.cz, tel. 732 402 222 nebo peterova@hospic.cz, tel. 605 180 194.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.