Dětská skupina Vlnka

Adresa: Komenského 26, 549 41 Červený Kostelec IČ- 00272566

Dětská skupina Vlnka

Představujeme zařízení pravidelné péče o děti ve věkovém rozpětí od 2 do 6 let. Kolektiv tvoří maximálně 18 dětí. Přítomny jsou vždy tři pečující osoby (podle počtu dětí ve skupině), platné podle zákona č. 247/2014 sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální, zdravotnické profese či kvalifikace chůva. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Jde o velmi flexibilní formu péče o dítě, což je velká výhoda pro rodiče, kteří mohou svého potomka ve skupině umístit jak denně tak pouze na konkrétní dny v týdnu. Cílem naší skupiny je usnadnění dětem přechod od rodiny a začlenění dítěte do kolektivu. Učí se komunikovat, pohybovat, kreativně se vyjadřovat a hrát si. Chceme dětem nabídnout rodinnou a domácí atmosféru, tak aby se cítily jako ve svém pokojíčku. Velký význam klademe především na individualitu dítěte. S každým pracujeme jednotlivě a podle tempa dítěti vlastním. Učíme děti spontánním způsobem, činnosti jsou dětem nabízeny, a proto je jejich práce volná a svobodná. Přesto máme nějaká pravidla, kterých se držíme, děti se tím učí respektovaní jeden druhého.

Dětské skupiny jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich hlavním deklarovaným cílem je podpora rodičů při slaďování pracovního a rodinného života, proto je nutné, aby alespoň jeden z rodičů byl zaměstnán, či podnikal. Bez potvrzení ze zaměstnání či OSVČ, není možné dítě do našho zařízení příjmout. 

 

Dne13.8.2020 se naše dětská skupina účastnila auditu značky kvality. Toto ocenění jsme získali a stali se tak první dětskou skupinou s tímto certifikátem v Královehradeckém kraji. Všem, kteří se podíleli, velice děkujeme. 

 

Název projektu: Dětská skupina města Červený Kostelec

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014745

 

Naše skupinka je v provozu  po - pá  od 6:30h do 16h. 

Zavřeno máme o víkendu, státní svátky a vánoční prázdniny. 

Podzimní, jarní a letní prázdniny jsme v provozu podle aktuálního počtu přihlášených dětí na toto období, nebo v omezeném provozu.

                                               

Děkujeme firmě Saargumi za mikrosponzorink, který byl uskutečněn díky rodičům. Za finanční dar, který jsme obdrželi na konci roku 2020 byla naše skupinka dovybavena hračkami a dalšími potřebnými výchovně vzdělávacími prostředky.

 Příjmací řízení:

Přijmací řízení nových dětí do DS probíhá během školního roku. Tedy žádost a potřebné dokumenty naleznete níže, jedná se o -  žádost o přijetí dítěte, potvrzení ze zaměstnání a doklad o očkování. Tedy je nutné přinést 3 papíry !!!!! ( vše je v jednom souboru) Bez kompletní dokumentace, nebude dítě přijato, tedy nesplní podmínku k přijetí !! Osobně ve školce nás naleznete v době mezi 6:30 - 9h. případně od 14 - 16h. Porosím o dodržení času, příchod v jiných časech nám narušuje program.

V době 11:30 - 13:30 děti spí - NEZVOŇTE !!!

Děkujeme

Děti jsou příjmány dle data narození. PŘEDNOST MAJÍ TY DĚTI, KTERÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNOU 3 LET. Výsledky o příjmacím řízení jsou rodičům zasílány sms zprávou na uvedené číslo v přihlášce během června. 

Žádám také rodiče, které si k nám dají přihlášku, avšak dítě nastoupí jinam,  aby tuto skutečnost oznámili. Děkuji

Pro školní rok 23/24 jsou již kapacity naplněny. 

Přijímáme přihlášky na školní rok 24/25

Děkujeme za Váš zájem

 

Harmonogram:

17. 11. 2023 - státní svátek, zavřeno

22. 12. 2023 - 02.01.2024 - Vánoční prázdniny - zavřeno

 

 

         

Co je potřeba si vytisknout?

K přijetí do ds Vlnka je zapotřebí si vytisknout tyto dokumenty: smlouva s rodiči, evidenční list, povinné očkování, vazba na trh práce, žádost o umístění dítěte.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.