Dětská skupina Vlnka

Adresa: Komenského 26, 549 41 Červený Kostelec IČ- 00272566

Dětská skupina Vlnka

Představujeme zařízení pravidelné péče o děti ve věkovém rozpětí od 2 do 6 let. Kolektiv tvoří maximálně 18 dětí. Přítomny jsou vždy dvě pečující osoby (podle počtu dětí ve skupině), platné podle zákona č. 247/2014 sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální, zdravotnické profese či kvalifikace chůva. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Jde o velmi flexibilní formu péče o dítě, což je velká výhoda pro rodiče, kteří mohou svého potomka ve skupině umístit jak denně tak pouze na konkrétní dny v týdnu. Cílem naší skupiny je usnadnění dětem přechod od rodiny a začlenění dítěte do kolektivu. Učí se komunikovat, pohybovat, kreativně se vyjadřovat a hrát si. Chceme dětem nabídnout rodinnou a domácí atmosféru, tak aby se cítily jako ve svém pokojíčku. Velký význam klademe především na individualitu dítěte. S každým pracujeme jednotlivě a podle tempa dítěti vlastním. Učíme děti spontánním způsobem, činnosti jsou dětem nabízeny, a proto je jejich práce volná a svobodná. Přesto máme nějaká pravidla, kterých se držíme, děti se tím učí respektovaní jeden druhého.

Dne13.8.2020 se naše dětská skupina účastnila auditu značky kvality. Toto ocenění jsme získali a stali se tak první dětskou skupinou s tímto certifikátem v Královehradeckém kraji. Všem, kteří se podíleli, velice děkujeme. 

 

Název projektu: Dětská skupina města Červený Kostelec

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014745

 

Naše skupinka je v provozu  po - pá  od 6:30h do 16h. 

Zavřeno máme o víkendu, státní svátky a vánoční prázdniny. 

Podzimní, jarní a letní prázdniny jsme v provozu podle aktuálního počtu přihlášených dětí na toto období, nebo v omezeném provozu.

                                               

Děkujeme firmě Saargumi za mikrosponzorink, který byl uskutečněn díky rodičům. Za finanční dar, který jsme obdrželi na konci roku 2020 byla naše skupinka dovybavena hračkami a dalšími potřebnými výchovně vzdělávacími prostředky.

 

         

Co je potřeba si vytisknout?

K přijetí do ds Vlnka je zapotřebí si vytisknout tyto dokumenty: smlouva s rodiči, evidenční list, povinné očkování, vazba na trh práce, žádost o umístění dítěte.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás