Mateřská škola Náchodská

Základní informace

Mateřská škola se nachází nedaleko centra města, i přes blízkost náměstí a rušné dopravní komunikace, mají děti možnost využití rozlehlé zahrady se spoustou zeleně oddělené od hlučného okolí. Kapacita MŠ je 125 dětí rozdělených do 5 tříd – Kočička, Beruška, Sluníčko, Krteček, Medvídek.

Rodičům nabízíme spolupráci při vzdělávání jejich dítěte, zapojení do společnosti vrstevníků a společnou podporu dětských zájmů. Daných cílů chceme dosáhnout cestou vlastního poznávání a nabídkovou zájmovou činností. Hlavní náplní naší výchovné práce je využívání metody prožitkového učení dětí.

Aktivity

  • Seznamování dětí s angličtinou

Děti pracují podle metodiky Wattsenghlish „Angličtina se Stevem.“ Výuka probíhá pod vedením Renáty Vlčkové a Terezy Kubečkové.

  • Pískání pro radost

Děti se učí správným dýchacím návykům a základům hry na sopránovou zobcovou flétnu. Výuka probíhá pod vedením Jitky Lelkové

  • Sboreček Kamarádi

Děti se učí pěveckým návykům, veřejně vystupují při akcích školy, města a na pěveckých přehlídkách. Výuka probíhá pod vedením Heleny Binterové a Šárky Hanušové.

  • Poradna komunikačních schopností

Děti v doprovodu rodičů dochází na individuální konzultace podle domluveného časového rozvrhu. Výuka probíhá pod vedením Mgr. Zdeňky Němcové ve spolupráci s logopedickými asistentkami Helenou Binterovou a Zuzanou Holasovou.

Školka má k dispozici

Velkou rozlehlou zahradu oddělenou od ruchu města. Na zahradě se nachází vzrostlé, pravidelně udržované stromy, přírodní hmyzí zahrada, ovocné stromy, které dávají pravidelnou snůšku čerstvého ovoce. Po zahradě jsou umístěny různé herní prvky, které umožňují rozvíjet dítěti své fyzické schopnosti, ale i schopnosti mentální a poznávací - jsou zde rozmístěny dřevěné panely s pexesem, hmyzem a koloběhem vody. Děti mohou pozorovat hnízdící ptáky, hmyz aj.  Každá třída má k dispozici svůj záhon, kde si děti pěstují sezónní ovoce, či zeleninu. Zahradě dominuje dřevěný altán, kam se  při nepříznivém počasí schová celá třída. Zahrada je tak prostorná, že nám umožňuje zde pořádat venkovní aktivity, kde se sejdou všechny třídy i s rodiči (Dětský den, Sportovní den aj.)

Kontakt

Ředitelka MŠ: Zuzana Holasova DiS.
Tel: 491 462 610, E-mail: zuzana.holasova@zsck.cz

Školní jídelna: Zelená Táňa
Tel: 601 124 630, E-mail: zelena@zsck.cz

Oficiální stránky

www.msnachodska.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.