Rybářský svaz ČK

Kontakt: Josef Míl, 603145517

M. O. Č. R. S. Červený Kostelec
Historie a současnost
Místní spolek byl založen 5. dubna 1944 na naléhání budoucích představitelů spolku, jako Jana Břetislava Umlaufa, pana Antonína Matyse, pana Skalského, děkana Žďárka a jiných, kteří jsou vedeni v kronice jako zakládající výbor. Pan Matys začal psát kroniku a pan Skalský jako výborný fotograf té doby pořídil pro náš spolek pěkné album z té doby. Začátek spolku se datuje do let 1944–45, tehdy měl spolek 47 členů. Příspěvek činil 24 Kč. Tehdejšímu revíru patřil rybník Krčmařík, necelý jeden hektar. Nese název po „krčmě“, která byla uváděna jako rychta z roku 1745 v osadě Halašov. Osada vyhořela a po krčmě zbyl jen název pro rybník Krčmařík. Po dlouhá léta až do současnosti odvádějí členové spolku pro město Červený Kostelec a okolí záslužnou práci. Údržba svěřených rybníků, zvelebování hrází a okolí břehů, výsadba stromků a zhotovení laviček pro odpočinek veřejnosti.

Naše povodí označované jako Úpa 3 se pyšní asi 11 km úsekem řek Úpy. Od Červeného mostu v katastru Ratibořic až po splav v Havlovicích (Úpicko), dále zmiňovaným a revitalizovaným rybníkem Krčmaříkem, na kterém ročně probíhají jarní rybářské závody. Rekonstruovaná „chalupa“ u Boušínské lávky přes řeku Úpu patří k pokladům, tak jako líheň vybudovaná našimi členy.

Hospodaříme na pronajatých vodách v okolí města a tím pomáháme k hezkému vzhledu města a jeho okolí. Dnešní představitelé spolku jsou lidé, kteří svého „koníčka“ ovládají po odborné stránce. Dokazuje to i zájem a dobrá spolupráce ze strany vedení města Červený Kostelec. Podrobnější a zajímavý pohled do dění naší organizace je možný při zhlédnutí v obrázkové kronice, kterou pravidelně doplňujeme. Jinak u nás můžete strávit pěknou rodinnou dovolenou v hezké chalupě u řeky mezi lesy v blízkosti Babiččina údolí a přehradní nádrže Rozkoš.

Petrův zdar!

Oficiální stránky: http://mocrsck.xf.cz/

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.