Speciální základní škola Augustina Bartoše

Základní informace

Jsme základní škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Škola směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a RVP pro základní školu speciální – pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich individuálních možností a schopností. Snažíme se o zdůrazňování kladů a dosažených výsledků a výkonů žáků a tím o účinnou motivaci.

Škola sdružuje základní školu praktickou, základní školu speciální, třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem (kapacita pro SpZŠ je 118 žáků), školní družinu (kapacita pro ŠD je 42 žáků) a školní jídelnu – výdejnu obědů (kapacita je 99 strávníků).

Aktivity:

  • možnost účasti žáků v 6–8 zájmových útvarech dle jejich volby
  • účast v rozličných soutěžích na okresní i krajské úrovni
  • zajištění výuky plavání
  • realizace minimálně preventivního programu

Kontakt:

Ředitelka: Mgr. Jana Kulhánková
Tel: 499 881 436, E-mail: zvs.kulhankova@centrum.cz

Oficiální stránky

http://www.spzsabartose.cz/

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.