Speciální základní škola Augustina Bartoše

Kontakt:

Jsme základní škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Škola směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a RVP pro základní školu speciální – pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich individuálních možností a schopností. Snažíme se o zdůrazňování kladů a dosažených výsledků a výkonů žáků a tím o účinnou motivaci.

Škola sdružuje základní školu praktickou, základní školu speciální, třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem (kapacita pro SpZŠ je 118 žáků), školní družinu (kapacita pro ŠD je 42 žáků) a školní jídelnu – výdejnu obědů (kapacita je 99 strávníků).
Název a adresa
Speciální základní škola Augustina Bartoše

Se sídlem: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 542 32 Úpice  Pracoviště: Manželů Burdychových 302 549 41 Červený Kostelec  Pracoviště: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660 542 32 Úpice

Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Právní forma: příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Jana KulhánkováIČO: 70 84 11 44, Telefon: 499 881 436 – Úpice 491 462 310 – Červený KostelecFax: 499 881 436, E-mail: zvs.kulhankova@centrum.cz

Zde naleznete podrobnější informace o životě školy: http://www.spzsabartose.cz/

Aktivity:
možnost účasti žáků v 6–8 zájmových útvarech dle jejich volby
účast v rozličných soutěžích na okresní i krajské úrovni
zajištění výuky plavání
realizace minimálně preventivního programu
Občanské sdružení
Při škole pracuje „Občanské sdružení dětem", jehož hlavním cílem je podpora vzdělávání žáků s přizpůsobením metod a forem práce individuálním požadavkům jednotlivců a utužování kladných vztahů vzájemnou spoluprací a aktivní činností žáků, rodičů a pedagogů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás