Střední zdravotnická škola Červený Kostelec

Základní informace

Proč rozšiřujeme trutnovskou zdrávku do Červeného Kostelce?
Zájem o studium u nás roste, žáků neustále přibývá. V poslední době nám díky tomu bylo v Trutnově těsno. Teď se nám prostorově uleví. Když část výuky přesuneme do Červeného Kostelce, můžeme například dělit třídy žáků do menších skupin. Bude více prostoru na vysvětlování. V poslední době to nešlo.

Které obory bude možné v Červeném Kostelci studovat?
Stejně jako v Trutnově to bude čtyřletý maturitní obor praktická sestra, a také dva zcela nové čtyřleté obory - masér ve zdravotnictví a nutriční asistent. Vše plánujeme už od září 2022. Do Červeného Kostelce přesuneme také 2. a 3. ročník oboru diplomovaná všeobecná sestra naší Vyšší odborné školy zdravotnické. Ve školním roce 2023/24 chceme otevřít rovněž tříleté zkrácenépomaturitní studium oboru praktická sestra v kombinované (dálkové) formě.

Má zdrávka v Kostelci potřebné zázemí?
Po průmyslovce získáme moderní a rozsáhlou školní budovu s jídelnou v ulici 17. listopadu. Nevyžaduje zásadní úpravy nebo opravy. Vnitřní prostory jsou vhodné pro výuku všech předmětů zdravotnické školy, budou vybavené podle nejnovějších požadavků na odborné vzdělávání.Plánujeme rovněž využití nově opraveného domova mládeže v ulici Bratří Čapků.

Kontakt:

Ředitel: RNDr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.
Tel: 725 921 369, E-mail: hasek@szstrutnov.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Kateřina Součková
Tel: 491 614 272, E-mail: katerinasouckova@szstrutnov.cz

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Petra Žďárská
Tel: 491 614 255, E-mail: zdarska@szstrutnov.cz

Oficiální stránky

https://www.szstrutnov.cz/

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.