T.J. Sokol Červený Kostelec

Kontakt: Ludmila Vlčková, 604 347 680, dondule@seznam.cz

Novodobá historie T.J. Sokol
Po čtyřiceti letech mlčení o dlouhé historii a významu Sokola pro naší zemi neměli mladí lidé potřebu bojovat o jeho znovuzrození. Do čela se postavili pamětníci: br. Mirko Bartoš, Luboš Vejr, Tošovský, Adolf Bartoň, Ing. Čeněk Hubka, Ladislav Nývlt, Zdeněk Kejklíček, Jana Kosová, Anežka Marková, Vlasta Ansorgová, za podpory mladších členů ZRTV Zdeňky Schröderové a Jiřiny Rudolfové. Protože náčelnice Anežka Marková měla důvěru cvičitelek, byl přechod odboru ZRTV do Sokola bez překážek.

Činnost oddílu
Předškolní děti, mladší žactvo, starší žactvo:  všestrannost, parkur

Mladší ženy: kondiční cvičení, aerobic, pilates

Starší ženy: kondiční a zdravotní cvičení
Obsah cvičení odpovídá zájmům cvičenců, ale i prověřeným zásadám. Cílem je rozvíjení všestranné pohybové zdatnosti s ohledem na věk. Pěstují se gymnastická cvičení, lehká atletika, sportovní hry, taneční prvky. Zúčastňujeme se soutěží v plavání, přespolním běhu, lehké atletice, vybíjené, zálesáckém závodu. Pořádáme táboráky, mikulášskou nadílku, jízdu na kole, dětský karneval. Mladší ženy se věnují kondičnímu cvičení, aerobiku a step aerobiku. Starší ženy doplňují kondiční cvičení různými hrami, tanečky, karnevalem a dalšími činnostmi. Od jara do podzimu jezdí na cyklistické výlety. pravidelně nacvičují i na všesokolské slety.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.