Tísňová péče

Poslání

Tísňová péče je určena zejména seniorům s omezenou soběstačností a dospělým osobám se zdravotním postižením žijícím v Červeném Kostelci a jeho spádové oblasti. Zejména pak těm, kdo žijí v domácnosti sami a pociťují obavy z nenadálé události, při které by potřebovali pomoc jiných, které by se nemuseli dovolat.

Cílem naší služby je tedy poskytnou klientům pocit bezpečí v krizových situacích a umožnit jim prožívat stáří ve svém přirozeném prostředí, podporovat je v soběstačnosti a sebeobslužnosti.

Činnost

Díky tísňové péči je každý uživatel ve své domácnosti spojený 24 hodin denně s linkou pomoci. Klient služby obdrží tlačítko tísňové péče, které je propojené s linkou pomoci a s pultem centrální ochrany Městské policie.

Oficiální stránky:

pečovatelky.ochck.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás