Ubytování v Kladském pomezí

Adresa: Kladské pomezí o.p.s., Karlovo náměstí 179, 547 01, Náchod

Seznam ubytovacích prostor v Červeném Kostelci a okolí najdete na webu turistiského regionu Kladské pomezí.

Zveřejnění linku podléhá spolupráci Červeného Kostelce a spol. Branka, o. p. s., která také zodpovídá za aktuálnost informací. Posláním obecně prospěšné společnosti Branka je rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území (TVÚ) Kladské pomezí. Více info na serveru www.kladskepomezi.cz.

Představení organizace ve zkratce

Kdo jsme

 • Jsme nezisková organizace podporující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území regionu Kladské pomezí
 • Mezi naše členy patří 22 měst, obcí, svazků a 22 podnikatelů
 • Organizace byla založena v roce 1997
   

Co děláme

 • Propagujeme značku Kladské pomezí
 • Vydáváme tiskoviny, provozujeme webový portál www.kladskepomezi.cz, účastníme se veletrhů cestovního ruchu
 • Prosazujeme zájmy destinace vůči krajskému úřadu, ministerstvu, Czech Tourismu
 • Spolupracujeme s podnikateli cestovního ruchu, místními organizacemi a sdruženími, polským turistickým regionem
 • Pořádáme osvětové akce pro obyvatele a podnikatele v cestovním ruchu

Co nabízíme

 • Propagaci Vašich služeb
 • Podporu a propagaci akcí
 • Podílení se na činnosti organizace, zapojení do našeho týmu
 • Účast na školeních a vzdělávacích akcích
 • Zprostředkování spolupráce mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu

Poslání společnosti

Posláním obecně prospěšné společnosti Kladské pomezí je rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území (TVÚ) Kladské pomezí.


Historie společnosti

Vzhledem k omezeným možnostem členství a formy činnosti byla v roce 2000 nadace transformována na tyto subjekty: Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí  a BRANKA, obecně prospěšná společnost. 

Od září 2019 došlo ke změně názvu na Kladské pomezí, o.p.s.

Kladské pomezí, o.p.s. se zodpovídá Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, který je jejím jediným zakladatelem.

www.kladskepomezi.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.