Základní škola Václava Hejny

ZŠ V. Hejny

Ředitel: Jiří Oleják

IČO: 75016273

Oficiální stránky

http://www.zsvhejny.cz

Aktivity

 • mimoškolní aktivity – 16 odborných kroužků 
 • výuka Aj a Nj – spolupráce se školou ve Švýcarsku / výměnné pobyty žáků a stáže učitelů
 • doučovací skupiny dyslexie a logopedie a vyrovnávací třída 
 • v průběhu školního roku se žáci zúčastňují řady soutěží se širokým zaměřením 
 • zajištění plaveckého výcviku 
 • zajištění lyžařského výcviku 
 • protidrogový program 

Škola má k dispozici

 • 9 postupných ročníků – první a druhý stupeň
 • vlastní vybavenou počítačovou učebnu
 • pro 1. stupeň tři oddělení školní družiny
 • na 2. stupni vybavené odborné učebny
 • tělocvična v budově školy

Odloučené pra­coviště

Adresa
 • Základní škola Václava Hejny 
 • Komenského 540 
 • Odloučené pra­coviště – Horní Kostelec 182 
 • 549 41 Červený Kostelec 

Ředitel:

Oficiální stránky

http://www.zs-horni.unas.cz

 

Školní jídelna

Objednávání stravy přes internet je na adrese

http://jidelna.zsck.cz/webkredit

Školní jídelna má účet ve FIO bance v Náchodě.
Číslo účtu ŠJ je 2800356872/2010, variabilní symbol – rodné číslo strávníka.
Výjimečně je možné platit za obědy v hotovosti v kanceláři ŠJ u p. J. Majerové.

Finanční podmínky

Kategorie strávníci do 6 let - oběd finanční normativ Kč 20,-
  - přesnídávka finanční normativ Kč 10,-
  - svačina finanční normativ Kč 10,-
Kategorie strávníci 7–10 let - oběd finanční normativ Kč 28,-
Kategorie strávníci 11–14 let - oběd finanční normativ Kč 32,-
Kategorie strávníci 15 a více let - oběd finanční normativ Kč 36,-
Mzdové náklady Kč 24,-
Věcné náklady Kč   8,-
Zisková přirážka Kč   1,-

Informace o stravování ve školní jídelně (ŠJ) při ZŠ V.Hejny pro „cizí strávníky“

Od 1. dubna 2006 vaří školní jídelna pro zájemce z řad občanů města Červený Kostelec (cizí strávník). Využívá své možnosti, dané školským zákonem č. 561/2005, zřizovací listinou a živnostenským listem (hostinská činnost) k naplnění kapacity školní jídelny. Tím se zmenšují náklady na provoz.

Projektovaná kapacita jídelny je na 800 obědů. V současné době je počet (žáků a zaměstnanců školy) kolem 540 denně. Dále vyvážíme obědy do výdejen v ZŠ Horní Kostelec a v ZŠ Lhota, tj. přibližně 150 jídel denně. Vaříme a vyvážíme také do MŠ Studánka 20 jídel denně. Vaříme také 6 obědů pro Dětskou skupinku Vlnka.

V současné době se stravuje z řad cizích strávníků průměrně 70 lidí. Mají výběr ze dvou jídel. K tomu je společná polévka, saláty, jogurty, pití a další doplňky.

Jídelníček

Aktuální jídelníček naleznete na adrese http://jidelna.zsck.cz/webkredit/. I bez přihlášení zde můžete volit zobrazení jednoho dne, všech aktualizovaných dnů, případně omezit výběr datumově od–do.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.