Základní umělecká škola

 

Základní informace

ZUŠ je příspěvkovou organizací města a poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech. Svou činností motivuje žáky nejen pro studium na středních uměleckých školách a konzervatořích, ale i pro činnost v amatérských souborech v duchu pokračování tradic a aktivit našeho města. Studium je určené pro zájemce od 5 let, žáky základních i středních škol. V současné době škola poskytuje vzdělání pro 420 žáků a využívá tak svou plnou kapacitu.

Aktivity

  • Hudební obor

Hudební obor představuje jeden z nejvíce rozsáhlých oborů na škole. Navštěvuje ho kolem 230 žáků. Výuka na ZUŠ je organizována jako dlouhodobé systematické vzdělávání. Vyučování zde probíhá v odpoledních hodinách pod vedením profesionálních pedagogů, kteří jsou často i výkonní umělci.

  • Taneční obor

Taneční obor navštěvuje okolo 130 žáků a patří k největším v našem regionu. Pracuje pod vedením Blanky Rejholdové a Jany Faltové. Hlavní těžiště výuky spočívá v moderním a scénickém tanci, žáci jsou seznamováni i se základy lidového a klasického tance.

  • Výtvarný obor

Výtvarný obor navštěvuje zhruba na 70 žáků a pracuje pod vedením Radky Giuliano Šimkové a Mgr. Pavly Kejzlarové. Žáci se zabývají různými technikami – malbou, kresbou, grafikou a nejoblíbenější keramikou.

Budovy školy

Pro svoji činnost škola využívá tři budovy. Hlavní budovu školy a učebnu bicích nástrojů najdete v Nerudově ulici čp. 511 a 532.  Zde žáci navštěvují především hru na hudební nástroje a bicí.  Škola má k dispozici dvě odloučená pracoviště. Jedno se nachází v ul. Manželů Burdychových čp. 305, kde žáci navštěvují hodiny sólového a sborového zpěvu a také hru na akordeon. Hodiny tance a výtvarného umění jsou vyučovány v prostorách červenokostelecké sokolovny – Chrby čp. 675.

Součástí hlavní budovy školy je přírodní amfiteátr, který poskytuje prostor pro pořádání kulturních akcí. Vnitřní prostory pak nabízejí zajímavý interiér pro filmařské i studiové využití, včetně svatebních obřadů. Vše v rámci doplňkové činnosti školy.

Stránky školy

www.zusck.net

Facebook školy:

Základní umělecká škola Červený Kostelec


Zřizovatel: Město Červený Kostelec

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.