Základní škola Lhota

Základní informace

Jsme základní škola s 1. stupněm rodinného charakteru nacházející se v klidném prostředí. Aktuální kapacita školy je 120 žáků, školní družiny 48 žáků. Filosofie školy: „Na vašich dětech nám záleží“

  • respektujeme individuální potřeby žáka
  • vážíme si podpory rodičů
  • harmonizujeme nosné životní hodnoty
  • preferujeme zážitkové metody učení - radost z poznání a objevování, činnostní a kooperativní učení
  • vedeme k ekologickému myšlení
  • usilujeme o dialog podporující sebedůvěru
  • pěstujeme respekt a lásku k přírodě
  • k aktivnímu odpočinku využíváme hřiště na pozemku školy
  • poskytujeme ranní i odpolední družinu
  • zajistíme stravování - školní jídelna

Kolektiv pracovníků:

Pedagogičtí zaměstnanci: 6 pedagogů (ředitelka školy + 5 třídních učitelek), 4 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky školní družiny
Provozní zaměstnanci: školní asistentka, školník, účetní, pracovnice výdejny, uklízečky

Kontakt

Tel.: 491 463 141
Email: reditelstvi.zslhota@zsck.cz
Tel. školní výdejna: 491 465 893

Oficiální stránky

http://www.skolalhota.cz/

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.