ZŠ Lhota

Současnost
Jsme základní škola v okrajové části města s klidným provozem a výborným zázemím pro žáky prvního až pátého ročníku. Jsme škola dobře vybavená mnoha učebními pomůckami. Máme také kvalitní a zkušený pedagogický sbor. Každoročně odchází z páté třídy 1 až 2 žáci na víceletá gymnázia. Individuálně přistupujeme k dětem s výukovými obtížemi a logopedickými poruchami.

V rámci vzdělávacího programu Základní škola zařazujeme do výuky témata Ochrana člověka za mimořádných situací, státní program Zdravé zuby, Zdravý životní styl, Zdravá výživa, Dopravní výchova v teorii a praxi, Jak předcházet šikaně v rámci MPP, Enviromentální vzdělávání (ochrana ŽP), Estetická výchova a základní pravidla slušného společenského chování. Každoročně se žáci třetího a čtvrtého ročníku účastní výuky plavání.

Vzdělávací program ZŠ je doplněn Školním vzdělávacím programem. 

Zájmové činnosti
V zájmové oblasti nabízíme dětem kroužek výpočetní techniky a kroužky angličtiny. K tomu slouží učebna výpočetní techniky, disponujeme deseti počítači s připojením k internetu s mnoha výukovými programy včetně programů pro výuku dětí s poruchami dys. Dále nabízíme výuku římskokatolického náboženství.

Kontakt
ředitelka: Mgr. Renata Jakubíková
pedagogický sbor: 5 pedagogů a 1 vychovatelka školní družiny
telefon: 491 463 141
e-mail: reditelstvi.zslhota@zsck.cz
IČO: 75016192
adresa: Bratří Čapků 138, 549 41 Červený Kostelec
školní výdejna: telefon: 491 465 893
Oficiální stránky
http://www.skolalhota.cz/

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás