Budova základní umělecké školy

Architektonicky významnou kubistickou stavbou, zapsanou ve státním seznamu památek okresu Náchod, je budova nynější základní umělecké školy v Nerudově ulici, dříve vila továrníka Theodora Keyzlara. Vila byla projektována akad. arch. Josefem Gočárem, stavbu provedl červenokostelecký stavitel Josef Pitřinec v letech 1923 až 1924.

Prostorná hala v přízemí s původním zdobným dřevěným obložením slouží žákům základní umělecké školy jako koncertní síň, ostatní místnosti jsou učebnami jednotlivých uměleckých oborů. V interiérech budovy byly natáčeny filmy.

Odkaz do mapy

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.