Pomníky I. světové války

První světová válka byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. Na počátku války stál úspěšný atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu.

Na závěr války obsadilo československé vojsko v Rusku, začátkem léta 1918 téměř celou Transsibiřskou magistrálu a dobylo všechna velká města na Sibiři. Po incidentu s maďarskými zajatci Ruska se totiž legionáři odmítli odzbrojit, jak se dohodlo Německo s bolševiky, za což si vysloužilo uznání dohodových mocností a jednotlivé dohodové země začaly postupně v průběhu roku 1918 uznávat Československou národní radu a jejího předsedu profesora T. G. Masaryka. Odtud byl již jen krůček k vzniku Československa. Ztroskotala i rakousko-uherská ofenzíva na Piavě, kde Italové 24. října začali rozhodující útok a rakousko-uherští vojáci se dali na útěk. V následujících dnech Rakousko-Uhersko zaniklo, což byla příležitost např. pro vznik Československa (28. října 1918).

Od této významné události si letos (28. 10. 2018) připomeneme sto let od vzniku republiky.

V Červeném Kostelci a přilehlých obcích bylo vystavěno několik pomníků, které tyto krvavé události připomínají. Město tyto pietní místa stále udržuje v dobrém technickém stavu a postupně je rekonstruuje.

Nesmyslné krveprolití a 100 let od vzniku Československé republiky si je možné na těchto pietních místech připomenout. Položením květiny či zapálením svíčky můžete vzdát hold všem, kteří za vznik našeho státu položili životy.

Pomníky najdete:

V Červeném Kostelci v prostoru mezi školami, kde stojí pomník legionáře.

další pomníky jsou ve Lhotě

ve Stolíně

v Olešnici

na Bohdašíně

a v Horním Kostelci

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.