Socha sv. Václava

Socha stojí na pravé straně schodiště před hlavním vchodem do chrámu svatého Jakuba Většího na náměstí. Socha svatého Václava v nadživotní velikosti je umístěna na vyvýšeném soklu čtvercového půdorysu, dole s patkou a nahoře s profilovanou římsou. Socha má těžiště na pravé noze, levá je předkročena. Světec má na hlavě svatováclavskou korunu. Levá ruka spočívá na prsou, pravá ruka je opřená o svatováclavský štít se znakem. Socha je zahalena v draperii splývající dozadu a tvořící současně zpevnění statiky sochy. Na čelní straně soklu je vytesán nápis: „Svatý Václave! Po tisíce let nedal jsi zahynouti nám. Nedej zahynouti ani budoucím. 929–1929“. Na boční straně je nápis: „Památce o národ zasloužilým při výročí tisíc let sv. Václava“.

Sokl i socha jsou provedeny z hořického pískovce. Autorem je červenokostelecký sochař Břetislav Kafka, majitel řezbářské a kamenosochařské dílny.

Zpráva o instalaci sochy

(Převzato z kroniky Červeného Kostelce Josefa Hurdálka)

Dne 10. července 1929 byla vztyčena před hlavním vchodem kostela sv. Jakuba nová socha knížete Václava. Několik týdnů před tím byla vykopána pro podklad sochy hluboká jáma (asi 1 a půl metru).

V jámě té se našlo celkem 5 koster mimo různé součásti hromadně zde uložených lidských kostí. Je to památka po hřbitově, který byl od nejstarších let městečka Kostelce rozložen kolem farního chrámu a přemístěn teprve kolem r. 1790 na tzv. starý hřbitov (na pravé straně ulice Dvořáčkovy směrem k novému hřbitovu na Chrbech). Všechny nalezené kosti byly znova pohřbeny na nynějším hřbitově.

Jáma byla vyplněna cementovým zdivem, aby socha, která váží asi 7 q, dala se dobře a bez nebezpečí postaviti. V stejné výši s terénem položena na zdiva silná železobetonová deska. Socha s podstavcem jest 4,50 m, vlastní socha 2,30 m. Celek jest vyroben z jediného kusu hořického pískovce a provedl ji místní sochař Břetislav Kafka. Cena činí 25 000 Kč. Slavnostně byla svěcena a veřejnosti odevzdána dne 21. července

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás