Tovární mrakodrap

Tovární objekt v areálu bývalého textilního národního podniku Tepna v Červeném Kostelci. Jedná se o mimořádné dílo architekta Bruno Bauera, vysoce přesahující regionální měřítko. Budova byla v dubnu 2011 prohlášena kulturní památkou Ministerstvem kultury.

Objekt je významnou stavbou české i evropské průmyslové architektury s dobově vysoce progresivní stavební konstrukcí železobetonového skeletu s desetinnými rozpony a uplatněním neoklasicistních kompozičních principů fasád. Stavba je ve své konstrukční, hmotové i architektonické části dochována velmi autenticky. Jedná se o architektonickou dominantu města.

STAV ZACHOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ HODNOTY
Objekt je zachován velmi autenticky s malým množstvím pozdějších zásahů (v patře zřízena kantýna a jídelna, nainstalováno novější provozně technické zařízení). Autentickou podobu narušuje přístavba novější výrobní haly s předmětnou budovou provozně spojená. Pro další zachování je nutné dbát na běžnou údržbu.

POPIS
Šestipodlažní budova nepravidelného půdorysu vycházejícího z obdélníku se zkoseným jihozápadním nárožím. Na západní straně vystupuje z půdorysu i hmoty objektu komunikační věž se schodištěm, na východní věž výtahová. Do přízemí vysokého 7 metrů je vloženo polopatro. Konstrukčně se jedná o vícepodlažní železobetonový skelet, v interiéru s žebrovými stropy podepřenými průvlaky a sloupy polygonálního průřezu na kvádrových patkách. Osvětlení vnitřního prostoru zajišťují symetricky rozvržené okenní otvory vyplněné průmyslovými okny s kovovými rámy. Vrchní patro je prosvětleno sedlovým světlíkem vystupujícím z hmoty střechy. Jednotlivá průčelí objektu jsou vertikálně členěna hladkými lizénami mezi něž jsou vložena okna, při nárožích jsou lizény kanelované. Horizontálně člení průčelí objektu průběžná ustupující kordonová římsa a s ní shodná korunní římsa.

V podniku byla ukončena výroba na jaře roku 2007. V červnu 2007 byl objekt vyklizen a v současné době je bez využití. Pro veřejnost je nepřístupný.

Odkaz na stránky NPÚ s evidencí zapsaných památek.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.