Sborník Rodným krajem

Vlastivědný sborník Rodným krajem je výchovně vzdělávací publikací, určenou široké veřejnosti a na pomoc školám při jejich regionálně zaměřené pedagogicko-didaktické práci. Jeho posláním je přispívat k rozvíjení vlastivědného poznání kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků a k vlastenecké osvětě.

Webové stránky Sborníku rodným krajem: http://www.rodnymkrajem.cz/

Počátky červenokostelecké regionálně vlastivědné ediční činnosti nacházíme v roce 1972, kdy jako zcela ojedinělý vydavatelský počin začal vycházet vlastivědný zpravodaj Červenokostelecka Rodným krajem. Stalo se tak z iniciativy místního vlastivědného kroužku, kolektivu obětavých lidí, nadšených pro tuto práci, kteří v tomto původním časopise seznamovali své čtenáře s historií, kulturou, tradicemi, významnými osobnostmi a s aktualitami z Červeného Kostelce a okolí. 

Sborník vydává Vlastivědný spolek při Městském kulturním středisku Červený Kostelec ve spolupráci s Knihovnou Břetislava Kafky Červený Kostelec a Nové Město nad Metují, Městskými úřady Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Police nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Trutnov, Úpice a Stárkov; s Obecními úřady Červená Hora, Dolní Radechová, Havlovice, Hořičky, Chvalkovice, Malé Svatoňovice, Studnice, Velké Svatoňovice, Zábrodí, městysem Žernov a Velké Poříčí a Uměleckoprůmyslovým muzeem Praha.

Redakce sborníku v současné době sídlí v budově Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec, administrace v budově Městského kulturního střediska Červený Kostelec.

Na těchto místech a dále v trafikách a prodejnách knih a časopisů je možno sborník Rodným krajem získat.

Pokud si chcete objednat sborník Rodným krajem, stačí nás jen kontaktovat na tel. čísle 491 465 919 nebo e-mailem na jiraskova@mksck.cz, kde uvedete svoje jméno, příjmení a adresu, na kterou chcete sborník zasílat.

Sborník je v současné době k dispozici také v elektronické podobě.

Digitalizovaný rejstřík sborníku Rodným krajem

Webové stránky Sborníku rodným krajem: http://www.rodnymkrajem.cz/

Redaktor

Mgr. Vojtěch Kábrt

Redakční rada

Mgr. Dagmar Brázdová, PhDr. Jaroslav Čáp, František Drahoňovský, Ing. Václav Eichler, Mgr. Boris Ekrt, Mgr. Aleš Fetters, PhDr. Vlastimil Havlík, PhD., Otto Hepnar, Bc. Lucie Hnízdilová, Eva Hylmarová, Ing. Roman Kejzlar, Mgr. Alena Křivská, Mgr. Klára Lukášová, Ing. Jan Mach, Marcela Machová, Mgr. Vlastimil Málek, RNDr. Eva Marková, CSc., Mgr. Markéta Mrázková, Mgr. Hana Nováková-Venzhöferová, Mgr. Jana Nešněrová, Ing. Rostislav Petrák, Ing. Jiří Stach, Tomáš Šimek, Bc. Vlastislav Tokoš, PhDr. Jiří Uhlíř, Vlasta Vítková, Prof. PhDr. Vladimír Wolf.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.