6. ledna 2022

BIOLOGICKÁ LÉČBA MIGRÉN V NÁCHODSKÉ NEMOCNICI MÁ VÍCE NEŽ 90% ÚSPĚŠNOST

Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifikovaným centrem pro léčbu bolestí hlavy, má za sebou dva roky zkušeností s biologickou léčbou migrén. S výsledky jsou lékaři spokojeni: více než 90 procent léčených pacientek popisuje razantní snížení četnosti bolestivých záchvatů, i intenzity bolesti. U některých vymizela migréna úplně.
BIOLOGICKÁ LÉČBA MIGRÉN V NÁCHODSKÉ NEMOCNICI MÁ VÍCE NEŽ 90% ÚSPĚŠNOST

Principem biologické léčby migrén je aplikace monoklonálních protilátek působících přímo na receptory, které migrénu spouští. Tato léčba vychází z nejnovějších poznatků o tom, jak migréna vzniká. „Hlavním viníkem migrény je neuropeptid, konkrétně CGRP (calcitonin gene related peptid). Při biologické léčbě aplikujeme protilátky, které jsou schopny ho deaktivovat,“ vysvětluje neuroložka náchodské nemocnice, MUDr. Markéta Tučková, která se na léčbu migrén specializuje. Monoklonální protilátky jsou pacientům aplikovány injekcí pod kůži, preventivně jednou za měsíc.

„V současnosti máme možnost výběru ze dvou léčivých preparátů. Ze 17 léčených pacientek jsme museli léčbu ukončit pouze u jediné, která nereagovala ani na jeden z těchto léků. U ostatních je léčba úspěšná,“ dodává lékařka. Dalším benefitem léčby, kromě snížení počtu bolestivých záchvatů, je podle ní také snížení množství užívaných léků na bolest. Řada jejích pacientek totiž před zahájením biologické léčby užívala nadměrné množství analgetik a antimigrenik.

Slova lékařky potvrzuje jedna z jejích pacientek: „Před zahájením léčby jsem měla až 25 záchvatů migrény v měsíci. Abych zvládla práci a péči o děti, musela jsem užívat léky na tlumení bolesti a antimigrenika, které zabíraly. Bohužel ale za cenu toho, že jsem běžně překračovala doporučené dávkování. Již po několika týdnech léčby se mi četnost migrén snížila. V současnosti mám pouze dva až tři záchvaty v měsíci,“ říká pacientka, která trpěla migrénou přes 20 let svého života.

Léčbu monoklonálními protilátkami je možné zahájit u pacientů, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven. Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, na které běžná léčba nestačí. Pokud pak u nich není léčba monoklonálními protilátkami dostatečně účinná, musí se ukončit. Za účinnou léčbu se považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény více než o 50% za měsíc. Důvodem přísných podmínek je finanční náročnost léčby. I proto nemají v ČR všechny zdravotní pojišťovny smlouvu se všemi Centry pro bolesti hlavy. Léčit se mohou začít pacienti od 18 let, horní věková hranice není stanovena. Před zahájením léčby je však nutné vyloučit možné sekundární příčiny bolestí hlavy – např. nádorové onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu. Biologická léčba není vhodná pro pacienty s vážnými kardiovaskulárními onemocněními.

„I MYŠLENÍ BOLELO.“ NA ROKY TRVAJÍCÍ MIGRÉNU ZABRALA AŽ BIOLOGICKÁ LÉČBA.

„Mým největším přáním bylo prožít alespoň dva po sobě jdoucí dny bez migrény,“ začíná své vyprávění padesátnice Martina. S úpornými bolestmi hlavy prožila téměř celý svůj dospělý život. S přibývajícími roky byly její migrény čím dál častější a nepříjemnější a v posledních několika letech provázely Martinu prakticky denně. V kalendáři si značila migrénu i 25 krát v měsíci.

„Přesto, že i myšlení mě bolelo, snažila jsem se normálně fungovat. Musela jsem se starat o děti, chodit do práce.  Bolesti jsem tlumila léky na bolest a antimigreniky, které zabíraly. Bohužel ale za cenu toho, že jsem běžně překračovala doporučené dávkování,“ vypráví Martina, která pracuje jako zdravotnice. Přestože mnohokrát přemýšlela nad tím, co jí nesnesitelné stavy způsobuje, jednoznačný spouštěč nenašla. „Může to být všechno dohromady. Nedostatek spánku, brzké vstávání, pracovní vytížení, starosti a stres,“ říká Martina, která již kvůli migrénám i částečně upravila jídelníček. Její život se však radikálně proměnil k lepšímu až po zahájení biologické léčby.

„Když jsem se dozvěděla, že neurologie v náchodské nemocnici zahájila tuto léčbu, dlouho jsem nepřemýšlela, chtěla jsem to zkusit,“ popisuje žena, která bez potíží všechna kritéria pro zahájení léčby splnila a pro první injekci si přišla na jaře loňského roku. „Bezprostředně po zahájení léčby byly migrény ještě poměrně časté, postupně se ale jejich četnost snižovala. Nyní mám migrénu již jen dvakrát, či třikrát do měsíce,“ říká zdravotnice, která dochází na injekci prozatím jednou měsíčně. „Je to úplně jiný život. Už jsem si ani nedovedla představit, jaké to je, žít bez bolesti. Nevýslovně se mi ulevilo,“ končí své vyprávění padesátnice Martina.

Biologická léčba – co je to?

Jak už z názvu částečně vyplývá, jedná se o léky, které využívají schopností našeho těla. Aplikované monoklonální protilátky působí přímo na receptory, které migrénu spouští. Tato léčba vychází z nejnovějších poznatků o tom, jak migréna vzniká. „Hlavním viníkem migrény je neuropeptid, konkrétně CGRP (calcitonin gene related peptid). Při biologické léčbě aplikujeme protilátky, které jsou schopny ho deaktivovat,“ vysvětluje neuroložka náchodské nemocnice, MUDr. Markéta Tučková.

Na rozdíl od klasických léků na potlačení migrény, biologická léčba působí preventivně a v porovnání s jinými běžně užívanými léky má minimální nežádoucí účinky. Pacientům je lék aplikován injekcí pod kůži, zpravidla jednou měsíčně, někdy je možné docházet na léčbu i jednou za čtvrtletí.

Pro koho je léčba vhodná?

Novou metodou jsou léčeni pacienti, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven. Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, na které běžná léčba nestačí. Pokud pak u nich není léčba monoklonálními protilátkami dostatečně účinná, musí se ukončit. Za účinnou léčbu se považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény o více než 50% za měsíc. Důvodem přísných podmínek je finanční náročnost léčby. I proto nemají v ČR všechny zdravotní pojišťovny smlouvu se všemi Centry pro bolesti hlavy. Někdy se proto pacienti kvůli léčbě rozhodnou pojišťovnu změnit. Léčit se mohou začít pacienti od 18 let, horní věková hranice není stanovena. Před zahájením léčby je však nutné vyloučit možné sekundární příčiny bolestí hlavy – např. nádorové onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu. Biologická léčba není vhodná pro pacienty s vážnými kardiovaskulárními onemocněními.

Jaké jsou výsledky?

Neurologické oddělení náchodské nemocnice, jako certifikované centrum bolestí hlavy, zahájilo biologickou léčbu migrén před dvěma lety. „Naše výsledky jsou velmi dobré. Evidujeme více než devadesátiprocentní úspěšnost,“ říká lékařka Markéta Tučková, která se na bolesti hlavy specializuje. „V současnosti máme možnost výběru ze dvou léčivých preparátů. Ze 17 léčených pacientek jsme museli léčbu ukončit pouze u jediné, která nereagovala ani na jeden z těchto léků. U ostatních je léčba úspěšná. Velmi se jim ulevilo,“ dodává lékařka. Dalším benefitem léčby kromě snížení počtu bolestivých záchvatů, je také snížení množství užívaných léků na bolest.

Jak se začít léčit?

Léčbu monoklonálními protilátkami mohou provádět pouze certifikovaná centra pro léčbu bolestí hlavy, jakým je právě Oblastní nemocnice Náchod. O doporučení k léčbě je potřeba požádat neurologa či praktického lékaře, v centru pak lékaři posoudí, zda pacient splňuje kritéria pro zahájení biologické léčby.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.
Další články
Na konci května vyjíždějí turistické autobusy s přepravou kol
Ostatní
16. května 2022
Na konci května vyjíždějí turistické autobusy s přepravou kol
Kladské pomezí je díky svému rozmanitému reliéfu rájem cyklistů. K přepravě na atraktivní místa našeho regionu nebo pro zpáteční cestu můžete v turistické sezóně využít několik linek turistických autobusů s přepravou kol, které poprvé vyjíždějí v sobotu 28. května 2022!
Rozhovor s Danou Černou i její nové knize
Ostatní
1. května 2022
Rozhovor s Danou Černou i její nové knize
Červenokostelecká rodačka Dana Černá vydala svou první knihu s názvem Zvládej překážky. Popisuje v ní celý průběh její onkologické léčby. Kniha také obsahuje články z výprav za studánkami a prameny, které podnikala v době léčby. Tyto toulky jí v těžkých chvílích dodávaly tolik potřebnou energii a sílu.
Bývalé umělecké ateliéry poskytnou úlevu těžce nemocným lidem
Ostatní
30. března 2022
Bývalé umělecké ateliéry poskytnou úlevu těžce nemocným lidem
V pátek 11. 2. 2022 proběhlo slavnostní otevření centra zdravotnických služeb Oblastní charity Červený Kostelec. Mobilní hospic Anežky České, ambulance paliativní péče a další služby, které poskytují pomoc stovkám pacientů ročně v jejich domácnostech, dostanou nové zázemí. Stane se tak po více než devíti letech hledání řešení pro malé prostory sloužící službám od roku 2010, které pro soustavné navyšování počtu pacientů využívajících domácí péče přestávaly být vyhovující.
„Filmová noc“ se probudila do mrazivého slunečného rána!
Ostatní
30. března 2022
„Filmová noc“ se probudila do mrazivého slunečného rána!
11. března 2022 o půlnoci hodin padla poslední klapka maturitního filmu s názvem „Filmová noc“! Neuvěřitelné, filmová premiéra byla zahájena ještě ten večer v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. V hlavních rolích jste měli jedinečnou možnost zhlédnout maturanty náchodské zdravotnické školy. Po pomyslném červeném koberci kráčeli maturanti oboru Sociální činnost, Praktická sestra, a také budoucí ošetřovatelé. Další skvělé role obsadily třídní učitelky Mgr. Lucie Nosková, Mgr. Kateřina Hanušová a Mgr. Petra Hanušová.
Peerka pomáhá osobám s duševním onemocněním v okrese Náchod už rok. Jak?
Ostatní
30. března 2022
Peerka pomáhá osobám s duševním onemocněním v okrese Náchod už rok. Jak?
Lépe pochopí jakoukoliv situaci ten, kdo si jí také prošel. Právě to je základní princip fungování peer konzultantky v týmu neziskové organizace Péče o duševní zdraví v Náchodě. Peer konzultantka (peerka) dává odbornému týmu pohled „z druhého břehu“ a je významnou podporou i inspirací pro klienty.
Masopust v Olešnici u Červeného Kostelce (26. 2. 2022)
Ostatní
28. února 2022
Masopust v Olešnici u Červeného Kostelce (26. 2. 2022)
Po slavnostním zahájení, představení masek, masopustním tanci proběhl masopustní průvod s dechovou hudbou. Celý průvod vedl pan Masopust s ženou, medvěd s medvědářem a další tradiční masopustní masky. Na závěr proběhnul rozsudek nad masopustním medvědem. Je skvělé že se lidé umí bavit a udržují naše tradice. Masopustní veselí si užívaly hlavně děti, jejich tváře zářily radostí.
Zobrazit další články