24. června 2020

O prohlídku Kafkovy vily byl velký zájem

V úterý 23. 6. proběhl za hojné účasti veřejnosti Den otevřených dveří ve zrekonstruované budově bývalé Kafkovy vily.

Po stavebních úpravách vznikla v přízemí vily nová sociální služba Denního stacionáře. Provoz služby bude zahájen v září roku 2020.  Do prvního patra se přesune zázemí Charitní pečovatelské služby a služby Tísňové péče, které až dosud sídlily v blízké budově Domu U Jakuba. Návštěvníci se tak mohli seznámit s výsledkem více než rok trvajícího projektu Oblastní charity Červený Kostelec umožněným díky dotaci Evropské unie. Projekt nyní bude pokračovat druhou částí tvořenou stavebními úpravami přilehlé budovy sochařských ateliérů, kam se přesunou další zdravotní terénní služby a bude tak dokončeno Centrum denních a terénních služeb sv. P. Pia.

Text a foto Jan Kordina

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás