1. února 2021

Kadeřavost broskvoní

Rady pro zahrádkáře a pěstitele broskvoní.

Kadeřavost broskvoně je způsobena houbou Taphrina deformans.

 Na mladých listech broskvoní kluboucích se z pupenů způsobuje zpočátku mírně vypouklé žluto zelené, později červené skvrny nebo puchýře. Tyto skvrny se velmi rychle zvětšují, zduřují a tím deformují listovou čepel. Zkadeřené listy postupem času zasychají a listy, mnohdy i plody opadávají.

          Stanovení termínu ošetření proti kadeřavosti broskvoní

Ošetření proti kadeřavosti broskvoní patří k prvním činnostem, kterými jejich pěstitel začíná nové vegetační období. Praxe potvrzuje, že úspěšnost ošetření nezávisí až tolik na výběru přípravků, jako na jeho správném načasování. Pokud se houbě již podaří proniknout do pletiv rašících listků, jsou další zásahy snažící se zamezit propuknutí choroby, velmi problematické a většinou nepříliš účinné. Jedná se tedy o to správně vystihnout, kdy se začnou pupeny broskvoní nalévat, a tehdy ošetřit. Tento poměrně jednoduchý princip je však velmi ovlivňován tím, že u nás dochází v zimním a jarním období k velkému kolísání teplot, takže někdy nastane optimální termín ošetření až v březnu, jindy již počátkem února. Rád bych vás ale upozornil, že tato situace je navíc velmi ovlivněna mikroregionem, expozicí pozemku sever či jih, nebo také umístěním dané odrůdy třeba u jižních stěn domů. Ve velmi chráněných slunečných lokalitách bychom tedy měli zasahovat co nejdříve….

Pro hrubou orientaci se soustřeďme k době, kdy v podobných podmínkách začíná docházet k postupnému uvolňování pylu z jehněd lísky obecné a u broskvoní se od sebe odchlipují šupinky vrcholového pupenu.  Vzhledem k mnohdy rozdílnému časovému posunu lokality, stromy ošetřete raději o něco dříve a s odstupem asi týdne, obzvláště v případě vlhkého počasí až 2x opakujte. Stromy je nutné důkladně postříkat, neošetřené části mohou být příčinou druhotné kadeřavosti.  

            Pozdější postřik narašených a napadených stromů nemá velký význam.

První ošetření broskvoní můžeme zajistit Sulkou, která v pozdějším termínu může způsobit popálení vegetačních vrcholů. Jako další můžeme použít kterýkoliv z velké škály měďnatých přípravků, např. Kuprikol 50, Champion 50WG,  Kocide 2000 a jejich dalších formulací.

V případě následných aplikaci pak spoléhejme  na komplexnější přípravky, např. Delan 750 SC, Delan 700WDG, Dithane DG Neotec, Syllit 65 WP, Thiram granuflo, Novozir MN 80 NEW, Grifon SC aj. Nezapomeňme, že jakékoliv smáčedlo,  Silwet star nebo i kapička saponátu naši práci pojistí.

V profesionální praxi je používána metoda stanovení optimálního termínu ošetření na základě teplotních hodinových sum teplot s prahovou hodnotou nad 7 °C a to konkrétně již od nasčítaných od 800 do 1000°C. Pokud bychom chtěli mít alespoň velmi povrchní informaci, kdy přijde čas aplikace, můžeme použít webovou adresu Choroby a škůdci v sadech  (amet.cz). a vyhledat nasčítané teploty v podmínkách ZD Dolany a Malus Choustníkovo Hradiště. K tomu ale upozorňuji, že vegetační posun je z důvodů rozdílné nadmořské výšky zhruba 10 dní.

Tolik ke Kadeřavosti broskvoní, příště si můžeme říci něco o další chorobě peckovin, která pěstitele v poslední době také trápí a to o Moniliovém úžehu peckovin a jeho předcházení.

Stanislav Prosa

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás