12. října 2021

Den architektury v Červeném Kostelci

Po několika letech se do města vrátil celostátní festival Den architektury. Během proběhlých ročníků, o které se pořadatelsky starali členové Okrašlovacího spolku nebo Město Červený Kostelec, navrhovali studenti architektury z Prahy, Brna a Liberce drobné zásahy v centru města, „ve stínu mrakodrapu“ ožily historické souvislosti a architektonické hodnoty bývalé textilky a Lukáš Beran pronesl přednášku o autorovi výškové budovy tkalcovny Bruno Bauerovi. Tentokrát jsme se vydali na procházku s názvem Od baroka k modernímu městu s městským architektem ing. arch. Lukášem Ehlem.

Komentovaná procházka v rámci celostátního festivalu Den architektury začala v sobotu 2. října 2021 v 15.00 u radnice. Při komentované prohlídce s městským architektem jsme si připomněli stavitelskou historii města a představili současné plány na úpravy veřejných prostranství, městského parku a nové tělocvičny, jejíž podoba vzešla z nedávno uspořádané architektonické soutěže z vítězného návrhu Ateliéru Ondřeje Císlera.

„Město je organismus, který se v čase vyvíjí. Jednotlivé vrstvy odráží touhy svých patronů a stavitelů a jsou svědkem zápasu o člověka, o jeho mravní ideály a místo ve společnosti. V Červeném Kostelci je na co navazovat. Při procházce městem jsme si připomněli nejvýznamnější stavby a prostory, které spoluutváří, a poodhalili jsme současné plány města na jeho další rozvoj,“ řekl městský architekt ing. arch. Lukáš Ehl.

„Musím říci, že mě od začátku překvapuje ta neutuchající chuť vedení města přinášet a zkoušet nové věci. Podařilo se nám společně uspořádat několik veřejných architektonických soutěží a přivést do Červeného Kostelce kvalitní a oceňované tvůrce. Nejdůležitějším úkolem teď bude dopravně i architektonicky vyřešit podobu centra města s náměstím, které neplní svou funkci a které město dlouhodobě postrádá, “ dodal ing. arch. Lukáš Ehl.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás