15. října 2021

Ohlédnutí za lhoteckým posvícením 2021

Před pět lety dobrovolníci, bez nároku na odměnu, odpracovali mnoho hodin při rekonstrukci oltáře v kapli sv. Josefa dělníka ve Lhotě u Červeného Kostelce, aby mu navrátili původní vzhled. Tehdy kněz Petr Kubant oltář znovu vysvětil. Lidé lhoteckou kapli využívali a využívají na křížové cesty, ale i při poutích a posvíceních.

Ono posvícení je již tradičně spjato s třetí zářijovou nedělí. Ne jinak tomu bylo i 19. září 2021. Díky velkému odhodlání nejen členů osadního výboru Lhota, ale i ostatních dobrovolníků ze Lhoty se povedlo znovu uspořádat velmi příjemné nedělní odpoledne se vším, co ke správnému posvícení patří – průvod obyvatel Lhoty s dechovkou, mše svatá, sousedské povídání na návsi. Tam nás pozdravil pan starosta a účastníci posvícení se posilnili pravými posvícenskými koláči, pivem, limonádou. Děti si mohly zatočit i kolem štěstí a získat tak drobné dárečky. Vše bylo završeno kulturním programem v restauraci Na Maltě. Zde nás pozdravil červenokostelecký rodák a biskup plzeňský Tomáš Holub, který také celebroval mši sv. ve lhotecké kapli. Při této příležitosti posvětil obraz sv. Josefa, který bude provázet účastníky na dalších průvodech při posvícení a jistě se i stane významným patronem pro nás Lhoťáky. Dále jsme získali zajímavé informace o historii Lhoty. Písničkami a básničkami nás potěšily děti ze lhotecké školičky. Na závěr vystoupili červenokostelečtí ochotníci s autorským představením Anděl, čert a Kača. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli jak na mši svaté, tak i na kulturním programu, dobrovolným pekařkám, lhoteckým hasičům a samozřejmě i členům osadního výboru Lhota za pomoc při přípravách a samotné realizaci našeho posvícení. Městu Červený Kostelec za finanční podporu této akce a lhotecké firmě ALBI za dárky pro děti. Už nyní se těšíme, že se třetí zářijovou neděli v roce 2022 u nás ve Lhotě opět sejdeme.

Za OV Lhota Richard Bergmann

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás