17. února 2023

V knihovně Břetislava Kafky proběhla přednáška PhDr. Jana Květiny, Ph.D.

Proč se právě východní Evropa stala v průběhu 20. století opakovaně svědkem, obětí či viníkem světových konfliktů, genocid a fanatické nenávisti? Do jaké míry lze souhlasit s tvrzením, že státy východní Evropy byly v moderních dějinách Západem pravidelně „házeny přes palubu“? Jak se zrodila ukrajinská identita a které historické argumenty jsou aktuálně používány pro její existenci, či naopak pro její zpochybnění?
V knihovně Břetislava Kafky proběhla přednáška PhDr. Jana Květiny, Ph.D.

I na tyto otázky se ve středu 15. února 2023 pokusil návstěvníkům knihovny Břetislava Kafky odpovědět historik, politolog a pedagog v jedné osobě pan PhDr. Jan Květina, Ph.D.. 

PhDr. Jan Květina, Ph.D
Narozen roku 1986 jako nejmladší syn do rodiny farmakologa Jaroslava Květiny. Od roku 2005 studoval politologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 2008 získal titul Bc. z politologie s bakalářskou prací na téma „Neoslavismus a polská otázka," o rok později obhájil bakalářskou práci „Otázka stability moci v polském státě: analýza politického rozhodovacího procesu za vasovské dynastie“ a získal titul Bc. z historie. Roku 2010 získal magisterský titul, o rok později i malý doktorát (PhDr.).

V roce 2018 obhájil disertační práci „Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského“ a získal titul Ph.D.. Během studií prošel řadou stáží, strávil například rok na Oxfordské univerzitě či na Univerzitě v Łódźi.

Historik
V letech 2007 až 2020 vyučoval na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové a od roku 2012 též působil na katedře politologie FF UK. Od roku 2017 působí na Katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha. Roku 2019 nastoupil do Historického ústavu Akademie věd ČR, kde pracuje v oddělení dějin raného novověku a jeho prezentace na domácím i mezinárodním poli. Vyučuje též na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je často zván do médií jako politolog a odborník na současné Polsko.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.
Další články
Cyklokřížová cesta, Olešnice u Červeného Kostelce
Ostatní
28. března 2023
Cyklokřížová cesta, Olešnice u Červeného Kostelce
V neděli 26. 3. 2023 se konala již tradiční cyklokřížová cesta ke křížům a duchovním zastavením, které jsou v okolí Olešnice u Červeného Kostelce.
Veřejná fotografická výstava v rámci akce Noc Kostelů
Kultura
23. března 2023
Veřejná fotografická výstava v rámci akce Noc Kostelů
Místní pořadatelé se letos rozhodli v rámci akce Noc kostelů uspořádat také veřejnou fotografickou výstavu, které se se svými tematickými snímky můžete účastnit i vy.
Učíme se na Náchodsku
Ostatní
23. března 2023
Učíme se na Náchodsku
V rámci projektu „Učíme se na Náchodsku“ (MAP 3), který realizuje Místní akční skupina Stolové hory, proběhlo na území obcí Náchodska, Policka, Hronovska, Červenokostelecka, Českoskalicka několik zajímavých akcí. Pojďme si ty nejpovedenější připomenout.
Únor v Červeném Kostelci opět patřil milovníkům divadla
Kultura
7. března 2023
Únor v Červeném Kostelci opět patřil milovníkům divadla
Celkem 11 amatérských divadelních spolků nejen z celých Východních Čech se letos představilo divákům během 26. krajské postupové postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla, která se letos konala od čtvrtka 16. do neděle 19. února. Mezi zúčastněnými soubory nechyběl ani místní divadelní spolek NA TAHU se svojí emočně vypjatou inscenací Králičí Nora.
Ulice města rozproudilo masopustní veselí
Kultura
17. února 2023
Ulice města rozproudilo masopustní veselí
Do ulic města vyrazil v úterý odpoledne veselý průvod masopustních masek, v jehož čele vyhrával městský dechový orchestr.
Zobrazit další články