2. listopadu 2023

Vernisáž výstavy Josef Kulda: Kraj mého mládí

Je pondělí 25. září 2023. Do podkrovního prostoru Knihovny Břetislava Kafky míří desítky návštěvníků, v davu zahlédneme starostu i místostarostu. Zanedlouho se zde za účasti autora otevře výstava obrazů. Na nich v době svých studií zachytil rodnou Lhotu, Červený Kostelec, okolní přírodu, své přátele, příbuzné, tajné tábory…
Vernisáž výstavy Josef Kulda: Kraj mého mládí

Svou školní docházku zahajoval Josef Kulda v době, kdy na Hradě sídlil T. G. Masaryk. Gymnaziální studia mu nejprve zkomplikovala okupace v roce 1938 a jejich úspěšné absolvování nakonec znemožnila válka. Spolupráci s nadaným loutkářem Adolfem Šrůtkem i orelským divadlem ukončily události roku 1948, které vedly jak ke Šrůtkově emigraci, tak k rozpuštění orelské organizace. V temném roce 1950, v době vojenské prezenční služby, bez ohledu na obrovské riziko, pomáhal při útěku z vězení právničce a političce Aleně Ticháčkové. Podílel se také na ilegálních táborech, které pro kostelecké ministranty organizoval Jan Pazdera. V padesátých letech se Josefu Kuldovi podařilo vystudovat Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V hlavním městě také trvale zakotvil.

Nyní je mu 97 let. Sedí se svou manželkou Marií v čele výstavní síně a s úsměvem vzpomíná na začátky v loutkovém divadle, na vojnu, kde vyzdobil kasárna slováckými motivy, na studia v Praze. V obecenstvu skromně naslouchají dcery Marie a Karolína, které tu se svými dětmi a přáteli pro návštěvníky vernisáže připravily opulentní hostinu. Právě dcera Marie Kuldová, odborná pracovnice Národního památkového ústavu, byla iniciátorkou celé akce. Před několika lety oslovila Město Červený Kostelec s nabídkou zapůjčení otcových kreseb. A poté neúnavně mailovala, vozila z Prahy další a další obrazy, sháněla podklady...

V závěru oficiální části zazní mnohá poděkování. Díky patří samozřejmě Josefu Kuldovi a jeho rodině. Ředitelce knihovny Markétě Šolcové a ostatním zaměstnankyním knihovny za pomoc s přípravou. Vojtěchu Kábrtovi a jeho dětem za krásný hudební doprovod. Martě Koliskové z Boušína za zapůjčení některých obrazů. Janu Machovi a Luboši Křivdovi za pomoc s instalací obrazů. Jiřímu Regnerovi za tisk materiálů.

Dozněl potlesk. Kolem Josefa Kuldy se seskupují dávní známí, přátelé, příbuzní. Vzpomínáte si na mne? A Josef Kulda živě vypráví, vzpomíná, vysvětluje. Teprve v pozdních večerních hodinách se sál vyprázdnil. Marie a Karolína Kuldovy sklízejí poslední zbytky občerstvení. Paní ředitelka zhasíná světla a zamyká hlavní vchod. Všichni jsou spokojeni. Dobrá věc se podařila.

Jan Kafka

 

Prohlédněte si také FOTOGALERII Z VERNISÁŽE.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.
Další články
Kterak chorvatští krajané do Kostelce Jiráska přinesli
Kultura
27. listopadu 2023
Kterak chorvatští krajané do Kostelce Jiráska přinesli
Dolany znají lidé v okolí zejména jako ty „jablečné“ po cestě do Hradce Králové. Do Červeného Kostelce však zavítali „Dolaňáci“ vzdálenější – obyvatelé historické Slavonie, vnitrozemské části dnešního Chorvatska. Stovky kilometrů vážili do našeho města divadelníci a zpěváci z České besedy Dolany, stejně tak i ze skvěle fungující krajanské organizace z tamního Šibovce, dvou obcí na Daruvarsku, tedy z oblasti, kde se Češi (a velmi výrazně právě Východočeši!) za posledních dvě stě let hojně usazovali.
Poselství z Charitní pečovatelské služby: Každé ráno dostáváme nový den
Ostatní
23. listopadu 2023
Poselství z Charitní pečovatelské služby: Každé ráno dostáváme nový den
Uvědomujeme si, že každé ráno dostáváme jako dar nový den? V tomto dnu není ničeho příliš mnoho ani příliš málo, nic bezvýznamného ani zbytečného. Tento den, který máme prožít, je jeho mistrovským dílem. Ale my na něj pohlížíme jen jako na jednu stránku z kalendáře označenou číslovkou, měsícem a rokem. Bereme ho na lehkou váhu jen jako list papíru. Měli bychom si každého dne vážit a uvědomovat si, že právě tento den je náš. Každý den je velký dar a nedělejme si starost o zítřejší den.
Co vše se v letošním roce odehrálo na objektu T-S 19 Turov?
Ostatní
14. listopadu 2023
Co vše se v letošním roce odehrálo na objektu T-S 19 Turov?
Nováčci v týmu, elektroinstalace ve spodním patře, jarní údržba, letní prohlídky a plány na další zatraktivnění pro turisty v příštím roce.
Jednota v rozmanitosti – cenné poselství festivalu
Kultura
5. října 2023
Jednota v rozmanitosti – cenné poselství festivalu
Tyto v pořadí již devětašedesáté oslavy lidových tradic i letos přinesly do Červeného Kostelce atmosféru, které je třeba si cenit. Folklor, to je zhmotnělá láska i k místu, kde člověk vyrostl, a k prostoru, který utváří jeho osobnost. Vzájemné sdílení lidových kultur z různých míst a kontinentů nás učí porozumění a otevírá mysl.
V Zahradní kavárně Trees hudba doslova kvete
Kultura
4. října 2023
V Zahradní kavárně Trees hudba doslova kvete
Sednout si do trávy s konvičkou čaje, sledovat západ slunce a při tom všem poslouchat živé vystoupení jednoho z nejlepších kytaristů, jaké v naší zemi máme. I takové bylo letošní léto v Trees. Koncerty zde mají už jen díky samotnému místu konání neopakovatelnou atmosféru. Tím největším lákadlem je ovšem programové složení a hvězdný výčet interpretů, které mohou směle konkurovat kulturní nabídce ve městech násobně větších.
Zobrazit další články